آمار تفکیکی واکسیناسیون با ۵ واکسن کرونا در مراکز تجمعی ایران از ابتدا تا امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد.

گیل خبر/  به نقل از ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: از ابتدای برنامه ملی واکسیناسیون علیه کووید-۱۹ در کشور تا ۱۷ شهریورماه جمعا ۳۱ میلیون و ۴۵۰هزار و ۶۹۴ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

جهانپور آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی تا ۱۷ شهریورماه را به شرح زیر اعلام کرد:

اسپوتنیک نوبت اول : ۴۵۱۶۲۲
اسپوتنیک نوبت دوم :  ۳۶۶۰۵۴

سینوفارم نوبت اول :  ۱۴۱۸۴۵۵۰
سینو فارم نوبت دوم : ۸۱۰۵۱۰۷

بهارات نوبت اول : ۵۹۳۸۹
بهارات نوبت دوم : ۵۴۲۱۸

آسترازنکا نوبت اول : ۳۵۰۴۶۶۵
آسترازنکا نوبت دوم : ۱۴۵۵۳۱۷

برکت نوبت اول : ۲۳۵۷۸۱۲
برکت نوبت دوم : ۹۱۱۹۶۰

مجموع نوبت اول : ۲۰۵۵۸۰۳۸
مجموع نوبت دوم : ۱۰۸۹۲۶۵۶