مجتبی میره جینی
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۳:۵۵ چاپ

گیل خبر/ مجتبی میره جینی

چند سالیست که موتور توسعه رشت این بزرگترین شهر دریاچه کاسپین بکلی خاموش است. علل این درجازدگی خود قصه ای دراز است که در جای خود باید واکاوی شود منجمله ناکارآمدی شورانشینان. شهرداری نهادی عمومی ست که از بدو تولد تا وفات با شهروندان مرتبط است و مهمترین نقش در حیات طیبه و کیفیت زندگی مردم شهر دارد. رشت کالبدی بسیار پیچیده در پهنه جلگه گیلان دارد و موقعیتی منحصربفرد که مایه توسعه پایدار را بصورت بالقوه دارد. به فعل رساندن پتانسیلهای جغرافیایی، مردمی، زیستی و تاریخی مستلزم همسوبودن مجموعه عوامل تامین گر توسعه است که خروجی آن ضمانت پیشرفت مستمر همراه با حفاظت زیست محیطی و تاریخی شهر باشد.

طرح جامع شهری که مصوبه شورایعالی زمین و مسکن را دارد، کالبد شهری و حدود و ثغور معماری شهری در ارتباط با طرح هادی و طرح های خارج از حدودات شهری را ترسیم میکند و طرح تفصیلی بیان جزئی از این طرح جامع بالادستی ست.

یقینا اولین مطالبه از شهردار آتی رشت آنست که نسخه بروز از طرح تفصیلی آماده گردد و در این مسیر در همان روز نخست کار در معاونت شهرسازی، کارگروهی متشکل از اندیشمندان حوزه های نقشه برداری، معماری، شهرسازی، عمران و با همراهی نعل به نعل متخصصان حوزه توسعه انسانی از رشته هایی چون تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی و روان شناسی تشکیل دهد و در یک بازه زمانی نسخه بروزی مصوب و جهت تهیه برنامه اجرایی، زمانبندی و برنامه تامین مالی آن آماده گردد.

برخلاف برخی ادعاها که در شهرداری برنامه وجود دارد اتفاقا شهرداری اگر برنامه میداشت رشت بدین شکل بد رشد قارچی نمیافت که در آن چالش ها به بحران و بحران ها به ابربحران تبدیل شود.

بحران زباله چند دهه است که مامن گفتگوها در میان مردم و مسئولین است اما هرگز خروجی بدست نیامده جز بدتر شدن وضعیت مدیریت پسماند. تفکیک از مبدا به واژگانی صرفا تبلیغاتی تبدیل شده و همه چیز به نبود بودجه تقلیل داده شده است.

نگاه مقطعی و بسته به هر حوزه سبب ایجاد توازن و تعادل در سیستم نمیشود. شهردار بعدی در گام هایی که برای مدیریت پسماند باید برنامه ریزی کند حتما حل مسئله را به نصب زباله دان های تفکیکی تقلیل ندهد بلکه هر مسئله شامل ریزمسئله هاییست که باید در یک سیستم پایدار رفع گردند. نگارنده از شهردار آتی انتظار دارد که مسیر تولید، تفکیک، تجمیع و بازیافت زباله را باهم ببیند. امروز یک تیم خوب بومی با پشتیبانی از یک اپلیکیشن موبایلی سعی در مدیریت تفکیک زباله ها از مبدا دارد اما با مشکلات زیادی روبروست. شهردار بعدی در روز نخست کارش ۳ گروه را دعوت کند گروه این اپلیکیشن، گروه شرکتهای جمع آوری کننده زباله تر و گروهی که در محل دپو زباله باید سازه های کارخانه تصفیه شیرآبه را تکمیل میکردند. شهردار باید قوه تشخیصی بالایی داشته باشد و حتما کسی بر این صندلی تکیه زند که ثابت کرده باشد که قوه حل مسئله دارد. او و تیم کارآمدی که همراهش میآورد نباید در این شرایط سخت شهر که همزمان با بحران هایی دست در گریبان است مدتی را باز صرف جلب نظرات کارشناسی بدنه خود کند چون شرایط امروز در باب چند مسئله شفاف است و کارآمدی و ناکارآمدی پیمانکارانی که تا امروز فرصت کار داشتند به شهرداری و سازمان های نظارتی هویداست و شهردار منطبق بر اختیارات پردامنه اش میتواند قاطع و سریع آنگونه که یک میلیون شهروند چشم انتظار رشتی انتطار دارند وارد گود شود و دست ناکارآمدان را کوتاه کند.
شهردار نباید وقت گرانبهای شهر و خود را معطوف به پیگیری برخی درخواستها مانند بازگشایی مسیر خودرویی از سمت پیاده راه فرهنگی تلف کند. اینچنین درخواستهایی دقیقا جنگیدن با توسعه و نشان از عقبگرد شهر است.

زمانی شهردار وقت رشت به عمان سفر کرد و از تصفیه خانه شیرآبه مسقط ساخت شرکت آلمانی Wehlr دیدن کرد، بعد از واگذاری کار به چینی ها و در مقطعی هم سوئدی ها سخن گفته شد و النهایه وارد وضعیت دهشتناک فعلی شدیم که برخی فسادها و ناکارآمدی ها پیش آمد.
تصفیه خانه سراوان هنوز به آنچه باید میبود نرسیده و توصیه میکنم اگر این حلقه آخر در مدیریت زباله اگر قرار بر حل شدن ندارد حتما خلع ید صورت گیرد و کار بدون طی تشریفات زمانبر بصورت قانونی با دستور شهردار به شرکت کود آلی از زیرمجموعه های شهرداری سپرده شود. حتما شهردار وسواس بخرج دهد و مانع خروج فله ای زباله خشک از رشت گردد و این فرصت اقتصادی را برای شهر حفظ کند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code