گیل خبر/ دکتر انوش برزیگر رئیس ستاد مقابله با کرونای نظام پزشکی های استان گیلان طی نامه ای به دکتر آبتین حیدرزاده، معاون علوم پزشکی دانشگاه گیلان پیگیر روند کند واکسیناسیون عمومی در سطح استان شد.