«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در دیدار با «نفتالی بنت» نخست وزیر اسرائیل گفت: اولویت ما دیپلماسی است، اگر دیپلماسی درباره ایران موفقیت آمیز نباشد ما گزینه های دیگری را در بررسی می کنیم.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب: «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در دیدار با «نفتالی بنت» نخست وزیر اسرائیل سخنان متفاوتی  درباره ایران گفت.

 بایدن در این دیدار گفت: اولویت ما دیپلماسی است، اگر دیپلماسی درباره ایران موفقیت آمیز نباشد ما گزینه های دیگری را در بررسی می کنیم.

وی درباره حوادث اخیر افغانستان نیز گفت: ما درباره روابط صحبت می‌کنیم اما تمایل داریم تا با افغانستان شروع کنیم، از دست دادن تفنگدارانمان غم انگیز است. 

وی افزود: «از دست دادن یک فرزند یا یک پدر همانند این است که به یک سیاه‌چاله کشیده شوید اما ما ماموریت افغانستان را تکمیل خواهیم کرد».