گیل خبر/ همزمان با سراسر کشور راه های ورودی شهرستان بندرانزلی توسط نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی این شهرستان بسته شد.

عکس: علی سمرقندی