«شراره کاووسی» با حکم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان سرپرست مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد.

گیل خبر/ به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، «شراره کاووسی» را به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب کرد.

پیش از این «محمدعلی محمدی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان بود که بازنشسته شد.

«شراره کاووسی» مسئولیت معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان را نیز برعهده دارد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code