به منظور انتخاب بیمه گر واحد برای سال 1400-1401 ، نهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران ارشد صنعت آب و برق گیلان تشکیل شد.

گیل خبر/ در ابتدای جلسه سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان و رئیس شورای هماهنگی مدیران ارشد صنعت آب و برق گیلان ضمن ارایه گزارش عملکرد دوره ای شورای هماهنگی اظهار داشت: طی این دوره ، 7 جلسه ویدئوکنفرانسی با حضور وزیر نیرو با موضوعات اصلاحات ساز و کاری و پروژه های مربوط به پویش # هرهفته_الف _ب _ ایران تشکیل شد.

وی در ادامه افزود: 9 جلسه نیز با حضور مدیران ارشد صنعت آب و برق گیلان برگزار شد که نتیجه آن 49 مصوبه بود و 46 مصوبه به مرحله اجرا درآمد و 3 مصوبه در دست پیگیری است.

سپس اعضاء شورای هماهنگی مدیران ارشد صنعت آب و برق گیلان با توجه به نشست تخصصی معاونین منابع انسانی در خصوص شرایط بیمه گران معرفی شده از وزارت نیرو، به بحث و بررسی درخصوص انتخاب بیمه گر واحد پرداختند.

گفتنی است در پایان جلسه مدیران عامل صنعت آب و برق گیلان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهندس حسینی در دوره تصدی مسئولیت بعنوان ریاست شورای هماهنگی ، حکم ریاست جدید شورا که از سوی وزیر نیرو ابلاغ شد را قرائت و دکتر هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان بعنوان رئیس جدید شورای هماهنگی مدیران معرفی شد.