صبح امروز اولین برداشت محصول برنج در دهستان دریاسر ازبخش مرکزی شهرستان لنگرود به صورت سنتی انجام شد.

گیل خبر/ این برداشت باحضور مهندس قسمت پور بخشدار بخش مرکزی شهرستان لنگرود، دهیار دهستان و اعضای شورای اسلامی دریاسر در مزرعه آقای علی غفوری دریاسری انجام پذیرفت.

این کشاورز دلیل برداشت خود به صورت سنتی را آب گذاری مرحله آخر کانال های آبرسان و سست بودن خاک مزرعه اعلام نمود و افزود اگرکشاورزان درابتدای سال نو اقدام به خزانه گیری نمایند و زودتر نشاء برنج خود را انجام دهند در اواخر تیرماه با مشکل کمبود آب مواجه نخواهند شد و در ابتدای مرداد هم محصول خود را برداشت میکنند که این امر باعث تولید برنج راتون نیز میگردد.

بخشدار بخش مرکزی نیز از این کشاورز که مطابق تقویم زراعی کار داشت و برداشت را انجام و محصول خود را به ثمر رسانید تشکر نمود.

شهرستان لنگرود شامل 9200هکتار زمین زراعی برنج میباشد که حدود 400هکتار آن به دریاسر اختصاص دارد و معادل 80درصد از شالیزارها بصورت مکانیزه برداشت می شود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code