گیل خبر/ رضا حقی

آقای محمد ابراهیم خلیلی در بخشی از یادداشتی در پایگاه خبری گیل خبر با عنوان *پارلمان محلی ، آرمان شهر یا ویران شهر * نوشته اند که *آن چه از شرایط حال در شهر ها را می توان از نگاه شهروندان تصویر کرد ، عبارت است از ناخشنودی حاصل از عدم تامین نیازها و برآورده نشدن آمال ، برای تحقیق زیست اجتماعی مطلوب ، توسط اعضای پارلمان ها ، و در بحث ما پارلمان‌های محلی.
با این دلایل که در طی ۵ دوره گذشته مدیریت های شهری هر چه جلوتر آمده اند همواره این ابهام را بیشتر ایجاد کرده‌اند که افق رویکرد نمایندگان محلی شهری کدام پنجره از خدمتگزاری را نشانه رفته به درستی آن را بر روی مردم گشوده شده است؟
آیا آرمان شهر ها توسعه یافته اند؟ یا ویران شهر ها به شهروندان و مردم تحمیل شدند؟ آنهم با تمسک و واژه زیبا و جذاب ما خدمتگزار شما هستیم
این که حالا عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در شورای اسلامی ، مدعی می‌شود که هزار نفر از اعضای منتخب شورای پنجم در بازداشت هستند ، پیش از آنکه روشنگری باشد ، میتواند ابهام‌ زا تر بنماید . بدین صورت که چرا و برای چه و چگونه این چنین شده است ؟ در نهایت پاسخ ها را نیز بر اساس وظیفه‌ای که قانونا وجود دارد باید خود و همکارانشان در مجلس قبلی انقلابی فعلی تدبیر کنند و بدهند ، شنوندگان و خوانندگان خبرها و یا شهروندان در شهرها که با شنیدن این چنین فرمایشاتی ، بی اعتماد تر هم می شوند.*

این یادداشت پنجره های زیادی را در ذهنم ایجاد کرد حداقل در این مورد می توان ده ها یاد داشت نوشت. مثل اینکه چقدر شوراها تا الان موفق بودن ، می توانیم این امر را در شهر خودمان بررسی کنیم ، و عملکرد پنج شورای قبلی را با هم مقایسه کنیم که در دوره چهار ساله آنان چه اتفاقاتی در شهر افتاده است ، و در سطح بالاتر مقایسه پنج دوره شورای شهر رشت را با کلان شهر های دیگر کشور بررسی و مقایسه کنیم.
با توجه به اینکه در کشور حدود ۴۵۰ شهر وجود دارد و هزار نفر از اعضای شوراهای شهر پنجم به طور میانگین از هر شهر ۲ نفر در زندان هستند.آیا باید با این تفسیر عضو شورای شهر بودن ، را جزو مشاغل سخت و پر خطر در ایران بدانیم.
آیا این هزار نفر آدم همه با قصد و نیت قبلی برای این کار آمده بودند آیا فقط همین هزار نفر بودند یا در آینده زیاد تر می شوند چون در کشور ما خیلی چیزها بعدا صدایش در می آید!

توسعه فرهنگی، عمرانی و اجتماعی شهرها قبل و بعد از ایجاد شورا در کشور چقدر بوده است؟ آیا بهتر شده ؟ یا بدتر؟ یا فرقی نکرده است؟ در شهر ما بعد از انقلاب حدود سی شهردار و سرپرست شهرداری داشتیم آیا گزارش عملکردی هست که بتوان روی آن ها کار کارشناسی انجام دهیم.

آیا نبود بررسی سخت‌گیرانه در زمان بررسی صلاحیت کاندیداها مثل کاندیدا های مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری منجر به چنین مسئله شده است ؟ آیا فقدان فرد و یا سازمانی ناظر بر نحوه عملکرد بر کار شوراها طی دوران ۴ ساله این پیامد را برای آنان رقم زده است؟

یا به طور ریشه ای تری به این مسئله نگاه کنیم، به هر حال اعضای این پنج دوره شوراها از دل همین مردم خودمان انتخاب شدند و از جای دیگری نیامده اند. می توانیم بررسی کنیم از زمان کودکی چقدر به ما یاد دادن که کار گروهی انجام بدهیم از بازیهای کودکانه گرفته تا آموزش در مهد کودک، دبستان ،دبیرستان . زندگی اجتماعی و شهری ما چقدر بر اساس کار گروهی شکل گرفته است ؟تمرین شورای شهر شدن و کار گروهی انجام دادن از کجا شروع می شود ؟ که به طور حرفه‌ای می‌خواهیم این را در شورای شهر نشان بدهیم.

هر کدام این مقاله ها می تواند جواب این قسمت یادداشت آقای خلیلی باشد که چرا و چگونه این چنین شده است ولی برایم جالب بود که ایشان نوشته اند* در نهایت پاسخ ها را نیز بر اساس وظیفه که در قانون وجود دارد باید خود و همکارانشان در مجلس تدبیر کنند و شهروندان و خوانندگان خبر ها و یا شهروندان در شهرها با شنیدن این چنین فرمایشاتی به اعتمادشان لطمه میخورد*

این تفکر از کجا آمده چرا فکر میکنیم باید همه جواب ها را نمایندگان مجلس بدهند پس ما مردم کجای کار هستیم؟ چقدر مطالبه‌گریم؟ چطور ما و با چه مکانیزمی بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر باید نظارت داشته باشیم.

چرا در شهر رشت مشارکت در انتخابات اینقدر کم است؟ این امر در انتخابات شورای شهر خودش را بهتر نشان می دهد ، چون در انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنای تعیین درصد رای دهندگان جمعیت شهرستان رشت است یعنی شهر رشت به اضافه پیربازار،خمام ،سنگر ،کوچصفهان لشت نشا و لاکان که مشارکت مردم معمولاً حدود ۵۰ درصد است ولی در انتخابات شورای شهر چون فقط شهر رشت ملاک است ، این رقم به زیر ۳۰ درصد می رسد.

چرا فکر میکنیم اگر به طور رسمی اعلام کردند که هزار نفر از اعضای شورای پنجم در زندان هستند مردم بی اعتماد می شوند؟ پس نباید یک خبر چند سطری بدون‌هیچ بررسی و آسیب شناسی نیز انعکاس داده شود؟ فکر می‌کنید مسائلی که در بالا به آن اشاره شد چند عنوان، پایان نامه داشنگاهی رشته های مثل جامعه‌شناسی ،روانشناسی، علوم اجتماعی ، برنامه ریزی شهری، اقتصاد، علوم تربیتی ،حقوق و... می تواند باشد چقدر با عناوین بالا پایان نامه و مقاله ای دانشگاهی داریم و این پایان نامه ها وارد مسائل شهری و دغدغه شورا و شهردار شده است؟ چقدر شهرداری ها روی این مسائل با دانشگاهها همکاری داشته‌اند و این چرخه را به وجود آوردند. چقدر جای پژوهش و تحقیق در این میان نادیده گرفته شده است

برخلاف نظر آقای خلیلی عقیده دارم که اکثر خوانندگان و شنوندگان خبر فوق می توانند با نگاه تخصصی رشته و شغل خود _اری تاکید می کنم*_ *شغل خود ،این مسائل را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

برای خود من جالب شده و حتماً از چند منظر به این مسئله خواهم پرداخت.تا بعد,باقی بقایتان