گیل خبر/ زورخانه امام علی رشت با حضور دکتر نوبخت مشاور رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و بودجه کشور، استاندار گیلان، مدیر کل اداره ورزش جوانان استان گیلان و سایر مسئولین استانی و شهری به بهره برداری رسید.

عکس: علی سمرقندی