همزمان با پنجمین روز از هفته تامین اجتماعی دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان برای پی گیری ساخت درمانگاه شهر صومعه سرا با نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهر دیدار نمود.

گیل خبر/ در این دیدار دکتر قنبر پور اظهار داشت مصوبه هیات مدیره سازمان جهت طراحی و شروع عملیات اجرایی ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در شهر صومعه سرا با وسعتی حدود 2000 متر مربع در بودجه سال 1400 اخذ شده است . ایشان با بیان اینکه با ساخت درمانگاه دغدغه مردم شهرستان صومعه سرا برای دریافت خدمات درمانی کاهش می یابد اظهار امیدواری نمود تا در هفته آتی کلنگ احداث آن به زمین زده شود.

شایان ذکر است که دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در این دیدار اظهار داشت ساخت درمانگاه تامین اجتماعی خواست مهم بیمه شدگان تامین اجتماعی این شهر است. ایشان افزود پی گیر و همراه سازمان برای تحقق این نیازبیمه شدگان شهر صومعه سرا است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code