سعید نمکی، وزیر بهداشت خطاب به مسئولان استانی سیستان و بلوچستان گفت: وقتی شما بیمارستان ۲۲۰ تختی دارید، نباید بیماران زیر پنکه بخوابند.

گیل خبر/ به گزارش همشهری‌آنلاین، نمکی گفت: برگردم تهران خاطیان را توبیخ می‎کنم.

وزیر بهداشت افزود: وقتی شما بیمارستان ۲۲۰ تختی دارید، نباید بیماران زیر پنکه بخوابند. وقتی دستگاه اکسیژن هست، چرا باید کمبود اکسیژن باشد؟ من برگردم تهران حتما خاطیان را توبیخ می‎کنم. قرار نیست بیمارستان را بلااستفاده بگذارند و مریض را با پنکه اداره کنند.

همچنین در یک جلسه میان سعید نمکی، وزیر بهداشت در سیستان و بلوچستان با حضور فداحسین مالکی، نماینده زاهدان درگیری لفظی شدید و توهین‌آمیزی میان آنها صورت گرفته است. در قطعه فیلمی که از این جلسه منتشر شده است، مالکی از عواقب حقوقی و قضائی یک تصمیم وزارت بهداشت سخن می گوید که نمکی هم در پاسخ گفته «ما را از این چیزها نترسانید؛ ما روی مین هستیم ...».

ادامه سخنان این وزیر و نماینده به درگیری لفظی شدید انجامیده است که در این ویدئو مشاهده می کنید.