رئیس کمیسیون اصل نود از ارسال شکایت از روحانی به دادستانی کل کشور خبر داد و نوشت: پرونده جهت رسیدگی و اعمال قانون به دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم ارسال شد.

گیل خبر/ به نقل از جماران؛ نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اعلام خبر شکایت از رئیس جمهور، در پیامی توییتری نوشت: در پی شکایت بیش از ۳۳۰ هزار نفر به کمیسیون اصل نود در خصوص تخلفات آقای روحانی در مدیریت ارز، بعد از جمع‌آوری مستندات و تکمیل پرونده، جهت رسیدگی و اعمال قانون به دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم ارسال شد.