نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح آزادسازی هزاران نقطه از پهنه‌های اکتشافی و معدنی کشور، گفت: واگذاری‌ها باید شفاف و قانونی باشد چراکه با آزادسازی غیرقانونی معادن زمینه فساد و رانت فراهم می‌شود.

گیل خبر/ به نقل از فارس؛ مهرداد گودرزوند چگینی امروز با اشاره به طرح اخیر آزادسازی هزاران نقطه از پهنه‌های اکتشافی و معدنی کشور ازجمله در جیرنده شهرستان رودبار ، اظهار کرد: معادن از اساسی‌ترین عوامل توسعه اقتصادی هستند که با فعال شدن آن‌ها بدون شک اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها را به دنبال دارد.

وی با تأکید بر اینکه هر نوع واگذاری و آزادسازی در کشور باید بر مبنای اهلیت باشد، افزود: معنای اهلیت در واگذاری صرفاً داشتن تمکن مالی نیست بلکه باید معادن به‌صورت شفاف و قانونی به افراد صاحب فن و تخصص واگذار شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معادن باید توسعه محور و کمک به اقتصاد کشور کند، گفت: اینکه معادن تحت عناوین جعلی و با رانت به برخی‌ها سپرده شود یقیناً زمینه را برای فساد آماده کرده و موجب پسرفت توسعه اقتصادی می‌شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه معادن باید در دست کسانی باشد که منافع مردم و اقتصاد کشور را تأمین کنند، بیان کرد: به دست گرفتن منافع غنی معادن در واگذاری‌های غیرقانونی و غیر شفاف یقیناً برخلاف منافع مردم و توسعه اقتصادی است و مجلس بدون شک با این موضوع برخورد می‌کند.