نقی هدایتی
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ چاپ

گیل خبر/ نقی هدایتی

ن والقلم ما یسطرون . قسم به قلم و آن چه می نویسد .

روز قلم، روز خلقت معرفت و روز زیبای آفرینش را به همه صاحبان قلم و اندیشه تبریک عرض می نمایم .

«جان نباشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر جانش فزون
اقتضای جان چو ای دل آگهی است
هر که آگه تر بود جانش قوی است»

۱- قلم طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. قلم هدایت گر مغز و علم هاست،
قلم بیانگر فکر و فرهنگ و هویت ملت هاست. قلم ترسیم کننده خطوط فکری و سیاسی و اجتماعی و ادبی است،
قلم وسیله تجلی خدا در آفرینش است.

۲- قلم اسرار نهان، بسیار دارد و به بهای یک تفکر، معنا می یابد و شعر می شود. گاه قصه ای است و تا انتها تو را می کشاند و درگیرش می شوی تا حقیقت را بدانی. گاه خبر می شود و می بارد تا مطلع شوی از رخدادها.

قلم می داند چه کند که تو را مجذوب خود کند. قلم می تواند تو را درگیر خود کند تا آنجا که اشک هایت را بر ورق بچکاند و ضربانت را تغییر دهد. قلم زنده است و زنده بودنش را باور کن.

۳- قلم تفسیر عشق است که در نبض لحظه ها جاری می شود؛ عشقی که بار امانت را بر دوش تو نهاد، تا بتوانی احساس کودکان را درک کنی، درد دردمندان و نیاز جامعه را احساس کنی و با تصویر حقیقت دریچه ای از مرهم و درمان را به روی آنان بگشایی.

۴- روز قلم، فرصت مغتنمی است که جایگاه آن در جامعه ما مورد بررسی قرار گیرد که قلمداران ما چه وضعیتی دارند ؟ چه می کنند؟ چه می نویسند؟ چگونه می نویسند؟ و چرا می نویسند و کجا می نویسند؟

۵- قلم ، سفیر حقیقت و نور است و نباید آن را آلوده کرد و به درم و درهم فروخت. قلم، حیات بخش است و باید در مسیر منافع جامعه و در ضدیت با فقر و فساد و تبعیض، بکار گرفته شود.

قلم ابزاری امتیازگیری، عقد قرارداد و گرفتن رپورتاژ نیست. قلم را نباید اجاره داد و فرصت و رانت دریافت کرد.

۶- حرمت قلم را باید صاحبان قلم پاس بدارند.جامعه و دولت باید از صاحبان قلم حمایت کنند . قلمداران هم باید قلم بان باشند و حرمت خود و قلم نگه دارند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code