مدیر امور آب و فاضلاب تالش به صورت برخط و مستقیم پاسخگوی مشکلات مردمی شد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ حامد آذر بلگوری با حضور در دفتر ارتباط با مشتریان این شرکت و از طریق سامانه 122 به مدت یکساعت به صورت برخط به تماس های مردمی پاسخ داد و پیگیر مشکلاتشان شد.