اصولگرایان شورا را هم فتح کردند؛
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ چاپ

نتایج غیررسمی  انتخابات شورای شهر رشت حاکی از پیروزی اصولگرایان در این انتخابات است. 

گیل خبر/ سرویس سیاسی: نتایج غیررسمی  شمارش آرای انتخابات شورای شهر رشت به شرح زیر است: 

محمد حسین واثق کارگرنیا ۱۱۹۰۴ رای

رضا عاشری منگودهی ۱۱۳۴۸ رای

علیرضا تاج شهرستانی ۱۰۹۷۸ رای

 مجید عزیزی ۱۰۸۶۹ رای

هادی رمضانی پاچکناری ۱۰۸۰۴ رای

 سید حسین رضویان ۱۰۴۶۸ رای

سید امیرحسین علوی ۹۹۶۸ رای

مهدی نوری هریس ۹۹۳۴ رای

مسعود عباس نژاد کارسیدانی ۸۸۱۴ رای

سید شمس شفیعی دوگاهه ۸۷۶۹ رای

نادر حسینی مژدهه ۸۱۹۴ رای

اکثر این کاندیداها در لیست های اصولگرایان رشت حضور داشتند. 

همچنین افراد زیر به عنوان لیست علی البدل انتخاب شدند.

حسن کریمی کرنق 7453 رای

محسن سماکچی 7188 رای


محمد حسن عاقل منش 6897 رای


امید حبیبی لاسکی 6777 رای


مریم گیلان پور 6323 رای


محمد محمودیان 6249 رای


قنبر همتی 6232 رای

نفرات نوزدهم تا چهلم نیز بدین شرح است: 

19. حجت جذب 6108 رای


20. رضا رسولی 5832 رای


21. ابوالفضل پورمجیب 5802 رای


22. مهرداد مهرگان 5699 رای


23. مهرداد بردبار 5490 رای


24. سینا مقدادی کاسانی 5368 رای


25. حسن عیوضی کرنق 5213 رای


26. فاطمه شیرزاد 4767 رای


27. مرتضی ورزل دوست 4744 رای


28. محمدرضا خاکسار 4631 رای


29. کاظم نیکومنش 4280 رای


30. محمد صادق اسلامی کجیدی 4206 رای


31. مهدی رشاد کوچصفهانی 3777 رای


32. سجاد علی پور 3588 رای


33. زهرا نامور عربانی 3328 رای


34. مجید قصاب زاده 3307 رای


35. افشین ناظمی 3296 رای


36. عبدالرضا رفیعی پور 3198 رای 


37. مجتبی میره جینی 3024 رای


38. سلمان عسگری جیرهنده 2992 رای


39. مرتضی احمدی سراوانی 2849 رای


40. علی درجزی قاضیانی 2750 رای