گیل خبر/ گزارش تصویری حضور مردم رشت در انتخابات ( قسمت سوم)

عکس: پویان قوامی - هنگامه جعفری پرست

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code