عضو شورای شهر رشت مخالفت خود را با طرح سوال و استیضاح شهردار در روزهای باقیمانده شورای پنجم رشت اعلام کرد.

گیل خبر/ رضا رسولی عضو شورای شهر رشت با اشاره به طرح سوال از شهردار رشت ابراز داشت: با توجه به برگزاری انتخابات در روز 28 خرداد چندان در جریان این ماجرا نیستم. البته از طریق رسانه ها متوجه طرح سوالات شدم که متاسفانه موجبات ناراحتی افکار عمومی نسبت به عملکرد شورای پنجم شده است.

این عضو شورا در ادامه گفت: مردم از ما انتظار ندارند همیشه با طرح سوال و استیضاح در سایه اختلاف با مدیریت شهری حرکت کنند. انتظار این است که در روزهای پایانی کار شورای پنجم، بتوانیم زمینه ها را برای انتقال کارها به شورای بعدی فراهم کنیم و در این زمینه با مدیریت شهرداری تعامل داشته باشیم. وی افزود: بعضی اقدامات باقی مانده است که امیدواریم در همین روزهای باقیمانده بتوانیم به سرانجام برسانیم و مشخص است تغییرات پیاپی جلوی این کارها را می گیرد.

رسولی خاطرنشان کرد: معتقدم مدیریت شهری در دوره شهرداری آقای احمدی، اقدامات خوبی را انجام داده است و با سرعت بیشتری نسبت به گذشته کارها پیش می رود. ما اگر از این اتفاقات هم حمایت نکنیم در واقع کل شورا را زیر سوال برده ایم. مشخص است شهر نیازمند کسانی است که نسبت به ثبات مدیریت شهری اعتقاد داشته باشند. وگرنه مشخص است فقط کار شورا به سوال و استیضاح از شهردار تبدیل می شود و شهروندان را نسبت به منتخبانش دچار بی اعتمادی می کند.
این عضو شورا در پایان اظهار داشت: امیدواریم در سایه مشارکت مردم در انتخابات 28 خرداد روند جدیدی در مدیریت شهری شکل بگیرد و شورای ششم بتواند برخی نقطه ضعف های فعلی را رفع و رجوع نماید. البته اعضای شورای پنجم به نوبه خود تلاش های خود را انجام دادند و هرچه جلوتر رفتیم بر تجربیات آن ها افزوده شد. امیدواریم در روزهای پایانی نیز با حساسیت و تعهد به شهروندان فرصت را برای فصل جدیدی از تحولات مدیریتی آماده کنیم و و به منتخبین بعد از خودمان احترام بگذاریم.