گیل خبر/ در آستانه آغاز انتخابات 28 خرداد چندنکته مهم خطاب به رای دهندگان منتشر شد. 

 برای انتخابات ریاست جمهوری نیازی به وارد کردن کد نیست و تنها نام فامیلی کاندیداها هم  کفایت می کند. 

در انتخابات شورای شهر رشت که به صورت الکترونیکی برگزار می شود ، حتما باید کد کاندیداها وارد شود.  اگر رای دهنده  قبل از ورود به شعبه رای گیری، کد افراد رو نداشته باشد، این مسئله  می تواند وقت گیرشود  و ازدحام ایجاد کند. رای دهندگان  قبل از ورود به شعبه، لیستی از افرادی که می‌خواهند  برای شورای شهر رشت به آن ها رای داده شود همراه داشته باشند. 

گفتنی است شیوه اطلاع رسانی در مورد نحوه انتخابات الکترونیک چندان مناسب نبوده و مردم هنوز آگاهی چندان از این موضوع ندارند. 

مراحل رأی‌گیری الکتورنیک 
هنگام مراجعه به یک شعبه رأی‎ گیری الکترونیکی، رأی‌دهنده باید ابتدا به شکل الکترونیک احراز هویت شود.

راهبران شعبه کارت ملی و شناسنامه رأی ‎دهنده را از او دریافت و سریال شناسنامه او را در دستگاه احراز هویت الکترونیک ثبت می‎‌کنند.

 
سپس یک کارت رأی‌گیری الکترونیک را برای او شارژ می‌کنند تا بتواند رأی خود را ثبت کند. این کارت برای هر ایرانی فقط یک‌بار شارژ می‌شود تا به این ترتیب هیچ‌کس نتواند ۲ بار رأی دهد.

در مرحله بعد رأی‌دهنده پای دستگاه رأی‌گیری الکترونیک حاضر می‌شود و کارت خود را روبه‌روی دستگاه می‎‌گیرد، دستگاه روشن می‌شود و فرد می‌تواند کد نامزدهای خود را وارد کند. با واردکردن هر کد تصویر و نام نامزد روی دستگاه ظاهر می‌شود.

هر شهر تعداد خاصی عضو در شورای خود دارد و به همین دلیل فرد رأی‌دهنده باید به همان تعداد کد نامزدهای مورد نظر خود را در دستگاه وارد کند.

با رسیدن تعداد نامزدها به عدد تعیین‌شده دستگاه از رأی‌دهنده تأیید می‌خواهد و با تأیید اوست که برگه رأی را چاپ می‌کند، در صندوق می‌اندازد و پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کند.

رأی‌دهنده در پایان این فرایند کارت خود را به مسئول شعبه تحویل می‌دهد و مدارک خود را تحویل می‌گیرد. در این شکل از رأی‌گیری هم مانند رأی‌گیری دستی مهر انتخابات در شناسنامه فرد ثبت می‌شود.

آموزش شیوه رای دادن با صندوق‌های الکترونیکی رای گیری در انتخابات شوراهای شهر و روستا را می توانید در اینجا ببینید.