گیل خبر/ سرویس سیاسی: در روز آخر تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، ستادهای حامی همتی و رئیسی از چندین سخنران کشوری دعوت کردند تا به شور و شوق انتخاباتی بیفزایند. 

ستاد انتخاباتی همتی در استان گیلان اعلام کرد که امروز ساعت 19:30 برنامه انتخاباتی خود را با سخنرانی محمود صادقی نماینده سابق مجلس در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار می کند.

همچنین ستاد رئیسی نیز از سخنرانی احمد پناهیان واعظ مشهور و حسین مظفر وزیر و نماینده اسبق در رشت خبر داد. برنامه ستاد رئیسی ساعت 21  در پیاده راه فرهنگی رشت آغاز می شود. 

به نظر می رسد سخنرانی های امروز عیار نتایج انتخابات در رشت را مشخص خواهد کرد. طرفداران همتی قصد دارند  آخرین تلاش خود را برای موج آفرینی و  جلب آرای خاکستری در مرکز شهر انجام دهند . طرفداران رئیسی هم می خواهند با سخنرانی یک واعظ مشهور چون پناهیان نسبت به افزایش آرای خود اقدام کنند. 

شاید بتوان تقابل این دو کاندیدا در پیاده راه فرهنگی رشت  را مهم ترین خبر تبلیغاتی این دوره استان گیلان دانست. واکنش افکار عمومی تاثیر زیادی در نتایج آرا خواهد داشت. 

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code