سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به کمبود دوز دوم واکسن کرونا نوشت: با دانسته‌های فعلی به تجدید دوز اول نیاز نیست.

گیل خبر/ به نقل از همشهری آنلاین؛ کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در صفحه توییتر خود نوشت: «تاخیر در دریافت دوز دوم واکسن با دانسته‌های فعلی لزوما تاثیری بر اثربخشی واکسن نخواهد داشت. 

در بسیاری از واکسن‌ها تاخیر در دریافت دوز یادآور نیاز به شروع مجدد واکسن ندارد. البته پاسخ متقن در مورد هر واکسن نیاز به مطالعه دارد. لکن با دانسته‌های فعلی نیاز به تجدید دوز اول نیست.»