گیل خبر/ همایش انتخاباتی حامیان سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پیاده راه مرکزی رشت برگزار شد.

علی نیکزاد نائب رئیس مجلس و رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی سخنران اصلی این همایش انتخاباتی بود.

عکس: پویان قوامی