معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تبلیغات انتخاباتی، گفت: فاصله گذاری اجتماعی استاندارد در فضای باز برای هر فرد هشت مترمربع است.

گیل خبر/ به نقل زا مهر؛ آبتین حیدرزاده با اشاره به آغاز تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا، اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن زمان تبلیغات انتخاباتی داوطلبان توصیه وزارت بهداشت بر برگزاری تبلیغات در فضای مجازی است.

وی با تأکید بر لزوم دریافت مجوز برای برگزاری تبلیغات در فضای حقیقی از سوی داوطلبان، افزود: فضای برگزاری نیز از سوی ورزش و جوانان در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

حیدرزاده با بیان اینکه نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی برعهده دانشگاه علوم پزشکی گیلان است، ادامه داد: در شهرهای با وضعیت زرد حداکثر ۳۰ نفر می‌توانند در ستادهای انتخاباتی حضور داشته باشند.

وی اضافه کرد: فاصله گذاری اجتماعی استاندارد برای هر فرد در فضای باز هشت متر مربع است و باید حتماً فضا با صندلی چیدمان شود.

حیدرزاده همچنین گفت: در شهرهای با وضعیت نارنجی برگزاری تبلیغات انتخابات در فضای بسته ممنوع بوده و حداکثر ۲۰ نفر می‌توانند در ستادهای انتخاباتی حضور داشته باشند.