یک گیلانی به عنوان مسئول ستاد مرکزی آیت الله رئیسی در کشور منصوب شد.

گیل خبر/ دکتر امیرحسین بازیار به عنوان ریاست ستاد دانشجویان و جوانان کشور حامیان ولایت ستاد انتخاباتی آیت الله رئیسی منصوب شد.