گیل خبر/  جبار کوچکی نژاد نماینده شهرستان های رشت و خمام در مجلس طی نامه عمومی به اهالی ضیابر، از ارتقای  زادگاه خود به بخش ابراز خوشحالی کرد.

وی در این نامه از تلاش های مسئولین از جمله معاون پارلمانی رئیس جمهور و دبیر هیات دولت تقدیر و تشکر خود کرد.