سرهنگ امیر طالبی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان گفت: امروزه، نقش و اهمیت آموزش همگانی برای ایجاد امنیت ترافیکی و پیشگیری از تصادفات در سطح معابر درون و برون شهری توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به خوبی درک شده است.

گیل خبر/ سرهنگ امیر طالبی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان گفت: امروزه، نقش و اهمیت آموزش همگانی برای ایجاد امنیت ترافیکی و پیشگیری از تصادفات در سطح معابر درون و برون شهری توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به خوبی درک شده است.

وی افزود: نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدارس و رسانه‌ها تلاش می‌کنند که فرصت‌های ارتکاب جرم و تصادفات را تا حد امکان کاهش دهند. در این نوع پیشگیری مسئولیت پلیس که وظیفه حفظ امنیت و آرامش شهروندان را برعهده دارد، پررنگ‌تر و جدی‌تر است.

پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند در برنامه ها و اهداف کلی و جزئی خود از راه آموزش و ارتباط های اجتماعی در موارد مختلف از جمله پیشگیری از تخلفات و تصادفات راهنمایی و رانندگی، شیوه ارتباط مردم با پلیس، مراقبت از فرزندان و اعضای خانواده و... از همکاری و همیاری مردم استفاده کند.