سرپرست اداره منابع آب شهرستان لنگرود از رفع تصرف پنج هزار متر مربع از اراضی بستر آببندان کیا کلایه این شهرستان خبر داد.

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان: قربانعلی پورمسیب سرپرست اداره منابع آب شهرستان لنگرود با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی (حرایم کانالها، بستر رودخانه ها و آببندانها) قطعه زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع رفع تصرف شد.

وی افزود: متصرف قطعه زمین مذکور که فردی حقیقی بود با تصرف و ایجاد کرت بندی، تفکیک و تخریب نیزارها، قصد تغییر کاربری زمین مورد اشاره به زمین شالیزاری به نفع خود را داشت که این اداره با هماهنگی و اخذ دستور از مقام قضایی شهرستان لنگرود و حضور عوامل انتظامی ضمن جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی متصرف، اراضی تصرفی به مساحت حدود پنج هزار متر مربع را رفع تصرف نمود.