ستاد انتخابات شهرستان رشت طی اطلاعیه‌ای اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان  رشت را اعلام کرد.

گیل خبر/ به نقل از ستاد انتخابات شهرستان رشت، در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رشت می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار می شود و اسامی نامزدهای شوراهای اسلامی شهرستان رشت طی فرم شماره ۲۸و به شرح زیر  می باشد.

فایل پی دی اف 

 

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رشت به شرح زیر می باشد:
1 - آقای ابراهیم آبادگردورودخانی مشهور به بهزاد فرزند جانعلی کد نامزد 124
2 - آقای مهدی ابراهیم نژادچماچائی فرزند رضا کد نامزد 125
3 - آقای میلاد ابراهیمی علی آبادی فرزند بهروز کد نامزد 127
4 - آقای اسماعیل ابراهیمی نصیرمحله مشهور به زهیر فرزند عباد کد نامزد 128
5 - آقای اسحاق احتشامی فرزند احمدعلی کد نامزد 129
6 - آقای علی احمدنیا فرزند رشید کد نامزد 141
7 - آقای حسین احمدیان مشهور به احمدیان خرطومى فرزند نبی کد نامزد 145
8 - آقای مرتضی احمدی سراوانی مشهور به مهندس فرزند غلامرضا کد نامزد 146
9 - آقای سیدعلی اصغر اخباری آزادپیشخانی فرزند گلمیر کد نامزد 147
10 - خانم کیمیا اخباری لاکانی فرزند اسمعیل کد نامزد 148
11 - آقای محمد آرتامهر مشهور به پشت چمن فرزند موسی کد نامزد 149
12 - آقای غلامرضا آزموده خشت مسجدی فرزند مختار کد نامزد

13- آقای صمد آژیری فرزند حسین کد نامزد 154
14 - آقای سیدجواد اسحاقی فرزند سیدعبدالله کد نامزد 156
15 - آقای عارف اسدالهی ارم ساداتی مشهور به عارف فرزند قسمت کد نامزد 157
16 - آقای محمدرضا اسدی فرزند مهدی کد نامزد 158
17 - آقای علی اسفندیاری مشهور به میلاد فرزند اسماعیل کد نامزد 159
18 - آقای محمدصادق اسلامی کجیدی فرزند نعمت اله کد نامزد 161
19 - آقای فرزام اسماعیل پورلیف شاگرد فرزند رضا کد نامزد 162
20 - آقای هادی اسماعیلی فرزند تقی کد نامزد 164
21 - آقای مهدی اسمعیلی ورکی فرزند محمود کد نامزد 165
22 - آقای ادریس اصلاحی طبالوندانی فرزند مجید کد نامزد 167
23 - آقای امیر اصلانی زیدهی فرزند اصلان کد نامزد 168
24 - آقای محمد افتخاری سدهی فرزند هادی کد نامزد 169
25 - آقای ناصر آفرین زادخشکنودهانی فرزند عباس کد نامزد 171
26 - آقای حسام افسوس بی ریا فرزند غلامحسین کد نامزد 174
27 - خانم فرحناز افشین فرزند فرامرز کد نامزد 175
28 - خانم فرزانه آقاجان لیافو فرزند سلیم کد نامزد 176
29 - خانم فاطمه آقاجانی کیاسه فرزند مرادعلی کد نامزد 178
30 - آقای یاسر آقائی پیرکوهی فرزند یحیی کد نامزد 179
31 - آقای رضا اکبری چیرانی فرزند محمد کد نامزد 181
32 - آقای مهدی الماسی فرزند علی اکبر کد نامزد 182
33 - آقای مرتضی امام پورچاکری فرزند حسن کد نامزد 184
34 - خانم سیده زهرا امامی مؤیدی فرزند سیدزین العابدین کد نامزد 185
35 - آقای بهروز امانی فرزند کاسعلی کد نامزد 186
36 - خانم مریم امانی پرچکوهی فرزند امان اله کد نامزد 187
37 - آقای مسعود امجد فرزند موسی کد نامزد 189
38 - خانم کبری امیراحمدی چماچار مشهور به اناهیتا فرزند حاجی قلی کد نامزد

39- آقای علی امینی دوست فرزند غلام کد نامزد 192
40 - آقای رضا امینی سیاهمزگی مشهور به امیر فرزند احمد کد نامزد 194
41 - آقای مهدی اوجاقی فرزند کریم کد نامزد 195
42 - آقای مرتضی باباخانی گلنگشی فرزند محمد کد نامزد 196
43 - آقای پویا بابائی اولم فرزند ولی اله کد نامزد 197
44 - آقای ناصر باقرزاده لاکانی فرزند مهدی کد نامزد 198
45 - آقای علیرضا باقری مشهور به على فرزند حسین کد نامزد 212
46 - آقای محمد باقری چهارده فرزند شاهپور کد نامزد 214
47 - آقای سیدمحمدمهدی باکی هاشمی فرزند سیدتقی کد نامزد 215
48 - آقای علیرضا بخشی نژادعلی نودهی مشهور به سپنتا فرزند محمد کد نامزد 216
49 - آقای مهرداد بردبارطاهرگورابی فرزند محمد کد نامزد 217
50 - آقای محمدرضا برزگرمقدم بازقلعه فرزند حسن کد نامزد 218
51 - آقای مجید بشردوست مشهور به فربد فرزند عبدالحمید کد نامزد 219
52 - آقای مصطفی بلورچی فرزند فریدون کد نامزد 241
53 - آقای علی بهجتی ماسوله فرزند بهرام کد نامزد 242
54 - خانم معصومه پاداش ستوده فرزند هاشم کد نامزد 245
55 - آقای نیما پارساضیابری مشهور به رضا فرزند حسین کد نامزد 246
56 - آقای فریدون پورسمیعی فرزند قربانعلی کد نامزد 247
57 - آقای ابوالفضل پورمجیب اسطلکی فرزند عباس کد نامزد 249
58 - آقای سیدمحمد پورمحب حسینی مشهور به سید ابراهیم فرزند سیدقاسم کد نامزد 251
59 - آقای رحیم پورمحمدی گواسرائی فرزند تقی کد نامزد 252
60 - آقای رامتین پوریوسفی اباتری فرزند رامین کد نامزد 254
61 - آقای محسن پیرزاده فرزند کریم اله کد نامزد 256
62 - آقای مجید پیرزاده کلشتری فرزند کریم اله کد نامزد 257
63 - آقای حسن پیره فرزند حسینعلی کد نامزد 258
64 - آقای عقیل پیک تملی فرزند عزیز کد نامزد 2

65- آقای علیرضا تاج شهرستانی مشهور به ولى شکوفه سرایى- دکتر ولى- شکوفه سرایى-روخان کناری فرزند
محمدعلی کد نامزد 261
66 - آقای آرش تجددی پاسکیابی فرزند عباس کد نامزد 262
67 - آقای مهدی تربیت فرزند یداله کد نامزد 264
68 - آقای محمدرضا ترک فرزند مراد کد نامزد 265
69 - آقای مجتبی توفیقی فرزند حسین کد نامزد 268
70 - آقای بهنیا ثابت رفتار فرزند حسین کد نامزد 269
71 - آقای طاها جاوید فرزند انور کد نامزد 271
72 - آقای محمد جباری جم مشهور به محمود فرزند ولی اله کد نامزد 272
73 - آقای حجت جذب فرزند علی کد نامزد 274
74 - آقای علی جلیلی فرزند صورتعلی کد نامزد 275
75 - آقای صابر جمالی شهربیجاری فرزند ابوالقاسم کد نامزد 278
76 - آقای آرش جمشیدی کوکنه فرزند خیراله کد نامزد 279
77 - آقای محمد جهانگیری سیاهمزگی مشهور به محسن فرزند عظیم کد نامزد 281
78 - آقای مهدی جوادپور فرزند سمران کد نامزد 282
79 - آقای محمدمهدی جوادی مشهور به گیلانی فرزند محمدرضا کد نامزد 284
80 - آقای حسن حاتم جعفری فرزند محمدتقی کد نامزد 285
81 - آقای حسین حاجتی مشهور به شهریار فرزند نورمحمد کد نامزد 286
82 - خانم مریم حاج نجفی فرزند حسین کد نامزد 289
83 - آقای محمد حاجی جعفری مشهور به مهران فرزند حسین کد نامزد 292
84 - آقای هادی حاجی عباسی صومعه سرائی فرزند محمد کد نامزد 294
85 - آقای امیر حامدی مهره فرزند اسمعلی کد نامزد 295
86 - آقای احمد حبیبی ستوا فرزند اسمعیل کد نامزد 296
87 - آقای امید حبیبی لاسکی مشهور به فیض اله فرزند باقر کد نامزد 297
88 - خانم مریم حسن پورچوبه ثانی فرزند محمد کد نامزد 298
89 - آقای حسین حسنی فرزند محمد کد نامزد465

90 - خانم مهدیه حسنی فرزند جهانبخش کد نامزد 414
91 - آقای سیدجلال حسنی پورکردمحله فرزند سیدتقی کد نامزد 415
92 - آقای حمیدرضا حسین زاده پیربازاری مشهور به حمید بلند فرزند احمد کد نامزد 416
93 - آقای محمود حسین زاده صیقلانی فرزند عزیز کد نامزد 417
94 - آقای یاسین حسینی فرزند طالب کد نامزد 418
95 - آقای نادر حسینی مژدهه فرزند حسین کد نامزد 419
96 - آقای سیدمحمد حمیدی عدلی فرزند سیداسمعیل کد نامزد 424
97 - آقای حامد خاتمی دلیوند فرزند یعقوب کد نامزد 425
98 - خانم سمیه خاکسار مشهور به .... فرزند مجتبی کد نامزد 426
99 - آقای مجتبی خانجانزاده فرزند محمدرسول کد نامزد 428
100 - خانم صغری خانزاده خرطومی فرزند حسین کد نامزد 429
101 - آقای محمد خان میرزائی فرزند رسول کد نامزد 451
102 - آقای نادر خدادادی لزرجان فرزند تاروردی کد نامزد 452
103 - خانم مرجان خنده جام فرزند محمود کد نامزد 454
104 - آقای هادی خوشرفتارسلیماندارابی فرزند احمد کد نامزد 456
105 - خانم زینب خوش روش گشتی فرزند فرخ کد نامزد 457
106 - آقای احمد خوش گفتارپسیخانی مشهور به آرش فرزند محمد کد نامزد 459
107 - آقای عباس خیرخواه صیقلانی فرزند عنایت کد نامزد 461
108 - آقای فرزاد داداش زاده فرزند طاهر کد نامزد 462
109 - آقای علی درجزی قاضیانی مشهور به دستجردی فرزند عیسی کد نامزد 464
110 - آقای محمد دفاعی پشته مشهور به محمد دفاعى فرزند خدابخش کد نامزد 465
111 - آقای حامد دلدارمسرور فرزند محمد کد نامزد 467
112 - خانم معصومه رجبی پاپکیادهی فرزند حسن کد نامزد 471
113 - آقای فرداد رجبی پسیخانی فرزند حسن کد نامزد 472
114 - آقای حسن رجیون پلکوئی فرزند محمد کد نامزد 474
115 - آقای جلیل رحمان پور فرزند عسگر کد نامزد

116-- آقای علی رحیم زاده متحد فرزند عبدالرضا کد نامزد 476
117 - آقای رضا رسولی مشهور به استاد رسولى فرزند محمود کد نامزد 479
118 - آقای مهدی رشادکوچصفهانی مشهور به فرزان فرزند نصرت اله کد نامزد 481
119 - آقای عزیز رضائی فرزند فیروز کد نامزد 484
120 - آقای سیدحسین رضویان مشهور به مجری تلویزیون _سید فرزند سیدمرتضی کد نامزد 485
121 - آقای محمدعلی رفعتی ساجدی مشهور به پیمان فرزند مهدی کد نامزد 486
122 - آقای کیانوش رفیعی مشهور به استاد رفیعی فرزند احمد کد نامزد 487
123 - آقای عبدالرضا رفیعی پورچیرانی فرزند اسمعیل کد نامزد 489
124 - آقای هادی رمضانی پاچکناری فرزند پرویز کد نامزد 492
125 - آقای مرتضی رمضانی شیرکوهی فرزند علی کد نامزد 494
126 - آقای محمد رنجی شیشه گورابی فرزند عبدالرضا کد نامزد 496
127 - آقای محمد رئوف قصابسرائی مشهور به محمد رئوف فرزند محمدحسن کد نامزد 497
128 - آقای ستار زال نژاد فرزند فریبرز کد نامزد 498
129 - آقای خسرو زندی فر مشهور به آرش فرزند قاسم کد نامزد 514
130 - آقای آیدین زیبائی دیوشلی فرزند درویشعلی کد نامزد 515
131 - آقای مازیار سادیس میانبری فرزند مهدی قلی کد نامزد 516
132 - آقای محمدمهدی سرگل مشهور به حجت فرزند حسن کد نامزد 517
133 - آقای حسین سرمست نوکنده فرزند حسن کد نامزد 518
134 - آقای محمدمهدی سلیم زاده شوئیلی فرزند ولی کد نامزد 519
135 - آقای محسن سماکڃی مشهور به مهیار فرزند محمدتقی کد نامزد 521
136 - آقای سجاد سمیعی خطیبانی فرزند احمد کد نامزد 524
137 - آقای سیدعلی سیدنژاد مشهور به دکتر سیدنژاد فرزند سیدمحمود کد نامزد 525
138 - آقای رضا شادپاشاکی فرزند علیجان کد نامزد 526
139 - خانم عاقله شادپورذوالپیرانی فرزند رحیم کد نامزد 527
140 - خانم رقیه شادمان فرزند تقی کد نامزد262

141-- آقای محمد شاه محمدی فرزند محمود کد نامزد 529
142 - خانم زهرا شعبان پورششکل فرزند محمود کد نامزد 545
143 - آقای امید شعبان مرکیه فرزند اسمعیل کد نامزد 546
144 - آقای محمد شفیعی حق شناس فرزند محمود کد نامزد 547
145 - آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه مشهور به استاد دانشگاهد فرزند سیدحسین کد نامزد 548
146 - آقای شمس الله شمسینی غیاثوند فرزند علی کد نامزد 561
147 - آقای وحید شیرزادسیبنی فرزند بهزاد کد نامزد 565
148 - خانم فاطمه شیرزاده مشهور به فاطمه شیرزاد فرزند رجبعلی کد نامزد 567
149 - آقای بهروز شیعه یان فرزند محمود کد نامزد 568
150 - آقای محمدرضا صابری خشکبجاری فرزند محمد کد نامزد 569
151 - آقای محمدرضا صادقی خطیبانی فرزند هرمز کد نامزد 571
152 - خانم لیدا صادقی لطف آباد فرزند عزیزاله کد نامزد 572
153 - آقای شاهرخ صالحی چکوسری فرزند حسین کد نامزد 574
154 - آقای حسین صدر فرزند هادی کد نامزد 575
155 - آقای سیامک صدرالهی فرزند علی صفر کد نامزد 576
156 - آقای سهیل صدرائی مقدم بالاکویخی فرزند محمدعلی کد نامزد 578
157 - آقای محمد صفری فرزند سلیمان کد نامزد 581
158 - آقای مازیار صیادی امیرکیاسر فرزند ناصر کد نامزد 582
159 - آقای ابراهیم طاهررفتار مشهور به ایمان فرزند احمد کد نامزد 584
160 - آقای سیدایمان طلوعی برازنده فرزند سیدمهدی کد نامزد 585
161 - آقای منصور ظهیری شیرآباد مشهور به ظهیری فرزند فرجود کد نامزد 586
162 - خانم نگین عابدمینو فرزند اللهویردی کد نامزد 587
163 - آقای رضا عاشری منگودهی مشهور به عاشوری فرزند محسن کد نامزد 589
164 - آقای محمدحسن عاقل منش مشهور به مهران فرزند حسین کد نامزد 592
165 - آقای مسعود عباس نژادکارسیدانی فرزند محمد کد نامزد 594
166 - آقای سعید عبداله زاده خاکیانی فرزند حسین کد نامزد 5

167-7 - آقای محسن عبدی کرنق فرزند رجبعلی کد نامزد 596
168 - آقای مجید عزیزی مشهور به لیفکوئى فرزند محمود کد نامزد 597
169 - آقای سلمان عسکری جیرهنده مشهور به سلمان فرزند مرتضی کد نامزد 612
170 - آقای سیدحمیدرضا علوی فرزند سیدجمال کد نامزد 614
171 - آقای سیدامیرحسین علوی امندانی فرزند میرشمس کد نامزد 615
172 - آقای سیدجمال علوی گیلوان فرزند سیدمرتضی کد نامزد 616
173 - آقای نیما علی بلندی مشهور به بلندی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 617
174 - آقای سجاد علی پور مشهور به سجادی فرزند رحمت کد نامزد 618
175 - خانم مریم علی پورلزرجانی فرزند قاسم کد نامزد 621
176 - آقای حامد علیپورمامودان فرزند حسین کد نامزد 624
177 - آقای بهرام علی دوست گلرودباری فرزند جعفر کد نامزد 625
178 - آقای افشین عموزاده لیڃائی مشهور به دکتر فرزند شعبان کد نامزد 626
179 - آقای حسن عیوضی کرنق فرزند تجارعلی کد نامزد 629
180 - آقای نعمت اله غزالی فرزند علی کد نامزد 641
181 - آقای اسماعیل غفوری فرزند باباخان کد نامزد 645
182 - خانم ام البنین فتوحی سدهی مشهور به امنه فرزند احمد کد نامزد 646
183 - آقای غلامرضا فرجاه فرزند محمد کد نامزد 647
184 - خانم فروغ فریدنیا فرزند صفر کد نامزد 648
185 - آقای اصغر قاسمی شمس فرزند محمد کد نامزد 651
186 - آقای مجتبی قدیمی فرزند ایوب کد نامزد 652
187 - آقای داریوش قربانزاده فرزند کیانوش کد نامزد 654
188 - آقای ناصر قربانعلی نضارپور فرزند ولی کد نامزد 656
189 - آقای خسرو قربانی مشهور به حاج خسرو فرزند منصور کد نامزد 657
190 - آقای مجید قصاب زاده فرزند عبدالحمید کد نامزد 659
191 - آقای حسن قنبری تمرین فرزند فتح اله کد نامزد 671
192 - آقای علیرضا قهرمانی فرزند عیسی کد نامزد

193-- آقای پوریا قویدل فرزند عطاءاله کد نامزد 674
194 - آقای داود قیاسی غیاث آباد فرزند شرین الله کد نامزد 675
195 - آقای جواد کاظمی فرزند مهیار کد نامزد 676
196 - آقای فرزاد کرمی طالقانی فرزند عینعلی کد نامزد 678
197 - آقای میلاد کریمی فرزند بهروز کد نامزد 679
198 - آقای امیررضا کریمی آذری فرزند فریدون کد نامزد 681
199 - آقای سعید کریمی پرمهر فرزند عدالت کد نامزد 682
200 - آقای حسن کریمی کرنق فرزند عوضعلی کد نامزد 684
201 - آقای سجاد کریمی لاسکی فرزند حبیب کد نامزد 685
202 - آقای فرزین کوچکی گل افزانی فرزند هادی کد نامزد 686
203 - آقای علی اکبر کیانی نژاد مشهور به پوریا فرزند علی کد نامزد 687
204 - خانم معصومه گل زاده فرزند هادی کد نامزد 689
205 - خانم مریم گیلان پور فرزند رمضان کد نامزد 691
206 - آقای میرحسین مؤمنی زاده فرزند میرشمس کد نامزد 692
207 - آقای میلاد محبوب ملکسری مشهور به میلاد فرزند شریف کد نامزد 695
208 - آقای امید محبى اصل فرزند محمدحسین کد نامزد 696
209 - آقای سیدمجید محجوب خطیبانی فرزند سیدمحمد کد نامزد 697
210 - آقای علیرضا محرر فرزند قربانعلی کد نامزد 698
211 - آقای مجید محمدپور فرزند محمدعلی کد نامزد 712
212 - آقای عباس محمدزاده پردسری مشهور به مسعود فرزند احمد کد نامزد 714
213 - آقای رضا محمدزاده پیشوری فرزند احمد کد نامزد 715
214 - آقای عرفان محمدی فرزند محمد کد نامزد 716
215 - آقای محسن محمدی لیافوئی فرزند حسین کد نامزد 719
216 - آقای طهمورس محمدی نوده فرزند ارسلان کد نامزد 721
217 - آقای محمدباقر محمدی نوده فرزند ارسلان کد نامزد 724
218 - آقای منوچهر محمدی نوشری فرزند مهرداد کد نامزد 7

19 - آقای سامان محمودی فرزند محمد کد نامزد 726
220 - آقای محمد محمودیان فرزند بهلول کد نامزد 727
221 - آقای مهران محمودی ضیابری فرزند محمد کد نامزد 728
222 - آقای علیرضا مددی مژدهی مشهور به على مددی فرزند مرتضی کد نامزد 729
223 - آقای محمدجواد مرادی کلارده فرزند محمدابراهیم کد نامزد 741
224 - آقای حسین مرزوان فرزند صفرعلی کد نامزد 742
225 - آقای احمد مسیبی احمدسرائی مشهور به میثم فرزند علی کد نامزد 746
226 - آقای حسین مطهری طشی فرزند منصور کد نامزد 748
227 - آقای رضا مظفری ثابتی فرزند مهدی کد نامزد 749
228 - آقای رضا معارفی فرزند محمد کد نامزد 751
229 - آقای محسن معارفی فرزند محمود کد نامزد 752
230 - آقای سینا مقدادی کاسانی فرزند علی اکبر کد نامزد 754
231 - آقای جلال مقدس فرزند رمضانعلی کد نامزد 756
232 - آقای بهزاد مقدم نیا مشهور به بهزاد فرزند حسن کد نامزد 757
233 - آقای علی اصغر مکرم رفتاری مشهور به رحیم فرزند علی اکبر کد نامزد 758
234 - آقای محمدحسن مکرم رفتاری فرزند علی اصغر کد نامزد 759
235 - آقای محمدعلی مکرم رفتاری مشهور به مهیار فرزند علی اصغر کد نامزد 761
236 - آقای میلاد ملکی تکرمی فرزند علیرضا کد نامزد 762
237 - آقای حسین ملکی میخوش فرزند خانحسین کد نامزد 764
238 - خانم مریم منصوری فرزند حیدر کد نامزد 765
239 - خانم شریعت مهدوی لیف شاگرد فرزند محمدکاظم کد نامزد 767
240 - آقای عباس مهدوی نرگسی فرزند وحیدرضا کد نامزد 768
241 - آقای ایمان مهدی نژاد فرزند محمد کد نامزد 769
242 - آقای مهرداد مهرگان فرزند مسیح کد نامزد 781
243 - آقای سیدمحسن موسوی فرزند مرحوم سیدجعفر کد نامزد 784
244 - آقای سیدحامد موسوی کلان فرزند میرمصطفی کد نامزد7

245-245 - آقای سیدداود میرباقری مشهور به کارگردان فرزند سیداحمد کد نامزد 787
246 - آقای حسین میربلوک لیڃائی فرزند حسن کد نامزد 789
247 - خانم سیده زهرا میرحسینی لاکانی مشهور به متین فرزند میریحی کد نامزد 791
248 - آقای مجتبی میرزائی فرزند فرخ کد نامزد 792
249 - آقای سجاد میرزائی سین فرزند قلی کد نامزد 794
250 - آقای مجتبی میره جینی مشهور به یاشار فرزند ایرج کد نامزد 795
251 - آقای یوسف میره جینی فرزند محمد کد نامزد 796
252 - آقای محمدعلی ناصری کنارسری فرزند علی کد نامزد 797
253 - خانم سیده کلثوم ناصری کوهی مشهور به خانم سادات فرزند سیدجعفر کد نامزد 798
254 - آقای سعید ناطقی کوجلی فرزند شاهین کد نامزد 812
255 - آقای افشین ناظمی ثابت صومعه سرائی فرزند علی اکبر کد نامزد 814
256 - خانم زهرا نامورعربانی فرزند جمشید کد نامزد 815
257 - آقای مرتضی نجدی گورابی مشهور به مهران فرزند حسین کد نامزد 816
258 - آقای عابد نجومی ریک مشهور به عابد فرزند حیدر کد نامزد 817
259 - آقای عرفان ندائی پس ویشه فرزند حجت کد نامزد 818
260 - آقای کیهان نصررمزی فرزند حسن کد نامزد 821
261 - آقای هوفر نقشی فرزند محمدنقی کد نامزد 826
262 - آقای راشد نقی پورلاسکی فرزند کرم کد نامزد 827
263 - آقای آرمان نوتاراج زاده کل تپه فرزند شهرام کد نامزد 828
264 - آقای بیژن نوروزی فرزند ذبیح اله کد نامزد 841
265 - آقای مهدی نوری هریس مشهور به رضا فرزند محمد کد نامزد 842
266 - آقای مسعود نیک چهره گل افزائی فرزند یوسف کد نامزد 845
267 - آقای حسن نیک خواه ذوالپیرانی فرزند ابراهیم کد نامزد 846
268 - آقای محسن نیکروان فرزند غلامرضا کد نامزد 847
269 - آقای جلال نیک فطرت شالدهی فرزند مهدی کد نامزد 848
270 - آقای ابراهیم نیک نام فرزند جلال کد نامزد8

271-- آقای کاظم نیکومنش مشهور به نودهى فرزند غلامعلی کد نامزد 852
272 - آقای پدرام هادی زاده قاضیانی مشهور به حسام فرزند حسین کد نامزد 854
273 - خانم مریم هاساواری فرزند سیف الدین کد نامزد 856
274 - آقای نقی هدایتی فرزند علی اصغر کد نامزد 857
275 - آقای حمید همت پور فرزند قربانعلی کد نامزد 858
276 - آقای قنبر همتی فرزند رضا کد نامزد 859
277 - آقای علی هندی چولابی فرزند مرتضی کد نامزد 861
278 - آقای محمدحسین واثق کارگرنیا مشهور به حسین کارگرنیا فرزند محمدعلی کد نامزد 862
279 - آقای احمد واعظی نسب فرزند حسینعلی کد نامزد 864
280 - آقای جعفر وخشورهنده خاله فرزند غلامعلی کد نامزد 865
281 - آقای مرتضی ورزل دوست کتیگری مشهور به مهرداد-ورزل دوست فرزند مظاهر کد نامزد 867
282 - آقای محمد وفائی آجی بیشه فرزند محمدعلی کد نامزد 868
283 - آقای مهرداد یعقوبی مرکیه فرزند سلطانعلی کد نامزد 869
284 - آقای عظیم یگانه مشهور به سعید فرزند رمضانعلی کد نامزد 871
285 - آقای رضا یگانه جولاتی فرزند محمد کد نامزد 872
286 - آقای ابراهیم یوسفی مشهور به سعید فرزند خداشیرین کد نامزد 8

 اسامی نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر رشت اعلام شد

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code