اعضای لیست مجمع یاران انقلاب در شورای اسلامی رشت در جلسه مورخ 17 خرداد مشخص شد. 

گیل خبر/ طبق اعلام این مجمع، مجتبی میرجینی، سلمان عسکری جیرهنده، حجت جذب، هادی رمضانی، رضا نوری هریس، ابوالفضل پورمجیب، محمدحسین واثق کارگرنیا، اسماعیل ابراهیمی، زهرا نامور عربانی، محمد وفایی و سید حسین رضویان به عنوان  اعضای لیست مجمع یاران انقلاب در شورای اسلامی رشت انتخاب شدند.

این  اولین لیست گروه های مختلف منتسب به اصولگرایان در این دوره انتخابات شورای شهر رشت است.