زاکانی گفت: حجم نقدینگی به دلیل تولید پول پرقدرت است وبانک ها دارند بدون نظارت بانک مرکزی تولید پول می کنند و در نتیجه ما ۱۱ ابربدهکار داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.

گیل خبر/ به نقل از خبرآنلاین: زاکانی گفت: حجم نقدینگی به دلیل تولید پول پرقدرت است وبانک ها دارند بدون نظارت بانک مرکزی تولید پول می کنند و در نتیجه ما ۱۱ ابربدهکار داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.

علیرضا زاکانی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره انتخابات در پاسخ به سوالی در خصوص حجم نقدینگی گفت:

ما علی الظاهر داریم با هم مناظره می کنیم اما دوستان انشا می خوانند و این جا کلاس انشا نیست. خیلی زشت است که آقای همتی ما را به دروغگویی متهم می کند.

شما سال ۹۸ گفتید اف ای تی اف تاثیری در اقتصاد ندارد. چرا به مردم دروغ می گویید؟ به ایشان باید نوبل شیمی داد چرا که ارزش پول ملی را نابود کرد. لطفا به دیگران تهمت نزنید. من اینجا می خواهم در مورد جهش تولید صحبت کنم. اگر بنا بود افراد دیگری تایید صلاحیت بشوند شما اینجا قرار نمی گرفتید. فقط ما ۵ یا ۶ نفر مقابل شما نیستیم. ۸۵ میلیون نفر مقابل شما هستند چون زندگی آن ها را نابود کردید.

حجم نقدینگی به دلیل تولید پول پرقدرت است و بانک ها دارند بدون نظارت بانک مرکزی تولید پول می کنند و در نتیجه ما ۱۱ ابربدهکار داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. راه کاهش نقدینگی قرار دادن اطلاعات در اختیار نظام مالیاتی کشور است. حجم نقدینگی مهم است.