نامزد انتخابات ریاست جمهوری در برنامه «رئیس جمهور و جوانان» گفت: ان‌شالله خداوند متعال فرمان[ریاست جمهوری] را به من بدهد که بتوانیم قاسم سلیمانی‌ها و مهدی باکری‌ها را شناسایی کنیم.

گیل خبر/ به نقل از مهر: نامزد انتخابات ریاست جمهوری در برنامه «رئیس جمهور و جوانان» گفت: ان‌شالله خداوند متعال فرمان[ریاست جمهوری] را به من بدهد که بتوانیم قاسم سلیمانی‌ها و مهدی باکری‌ها را شناسایی کنیم.

ما ایران را «هاب» تولید غذا در منطقه خواهیم کرد.

در سال ۹۸ و ۹۹ میزان خودکشی جوانان در منطقه زاگرس یعنی کرمانشاه، زاگرس، ایلام، لرستان کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و خوزستان بالا رفته است که خطری جدی است.

برنامه ویژه ای برای شادمانی در زندگی دارم.

در دولتم کاری می‌کنیم که هر خانواده ایرانی وقتی نیت می‌کند به پابوس امام رضا برود، بتواند این کار را انجام دهد.

ما با ۱۰ درصد آورده ۹۰ درصد به کسانی که مسکن می‌خواهند وام می‌دهیم.

دولت آینده باید رئیس جمهور آن سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی باشد که همه این مشخصات را من دارم.