اعضای شورای هماهنگی بیمارستانهای خصوصی رشت با ارسال نامه ای مشترک از دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان استان به خاطر توجه ویژه به مشکلات بیمارستانهای خصوصی به ویژه پس از مواجهه با بحران کرونا قدردانی نمودند.

گیل خبر/ در متن نامه قدردانی مدیران بیمارستانهای خصوصی آریا، قایم ، پارس و گلسار رشت خطاب به دکتر قنبرپورآمده است :از زحمات و توجهات ویژه شما به مشکلات جدی بیمارستان های خصوصی رشت بخصوص پس ازمواجهه با بحران کرونا و ایجاد هماهنگی و تعامل سازنده بیمارستانها و بیمه های تجاری نهایت سپاسگزاری را داریم.

 

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code