واکسیناسیون کرونا در رشت همزمان با سراسر کشور از اول خرداد ماه برای سنین ۷۰ سال به بالا آغاز شده است.

گیل خبر/ واکسیناسیون کرونا در رشت همزمان با سراسر کشور از اول خرداد ماه برای سنین ۷۰ سال به بالا در سالن ورزشی چمران آغاز شده است و همزمان با آن در سالن ورزشی ملوان جوان(نیروی دریایی) تزریق واکسیناسیون انجام می‌گیرد که گزارش مربوطه برای هر دو سایت تزریق واکسن سینوفارم کرونا در رشت می‌باشد.

عکس: علی سمرقندی و نگین معتمدی و پویان قوامی