معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای گیلان از تحویل حدود700 میلیون متر مکعب آب کشاورزی از مخزن سد سفید رود به 172 هزار هکتار از اراضی شالیزارهای تحت شبکه آبیاری و زهکشی سفید رود خبر داد.

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان ؛ محمد جواد خانی پور با اعلام این خبر گفت : بر اساس برنامه تدوین شده استانی، در فصل زراعی جاری همچنان نوبت بندی آب تا پایان فصل زراعی ادامه دارد.

وی افزود : طرح نوبت بندی آب کشاورزی به منظور مدیریت بهینه مصرف آب به صورت 4 روز قطع و 8 روز وصل در گیلان در حال اجراست و از امروز مناطق مرکزی گیلان (شامل رشت و خمام ) ، 4 روز قطع آب کشاورزی انجام شده است.

نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در  این جلسه با ارائه گزارشی اعلام کرد : در حال حاضر حدود 98 درصد از شالیزارهای استان گیلان نشاکاری شده و  حدود 50 درصداز 238 هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان نیز عملیات وجین  آن به پایان رسیده است.

گفتنی است ؛ در این جلسه نماینده اداره کل هواشناسی استان گیلان نیز اعلام کرد : متوسط بارندگی ها در گیلان به نسبت بلند مدت 18 درصد کاهش و نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش را نشان می دهد.