لزوم برخورد جدی دستگاه های متولی:
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ چاپ

گیل خبر/ طی روزهای گذشته فیلم هایی در فضای مجازی در حال انتشار است که حاکی از جولان دهی اراذل و اوباش در دو شهر آستارا و اردبیل و تخریب اموال عمومی و خودروهای شخصی مردم و ایجاد رعب و وحشت دارد.

برخورد دستگاه امنیتی و قضایی طی ادوار گذشته با پدیده اراذل و اوباش و هنجار شکنان در کشور محکم و بدون ترحم بوده است و در این خصوص نیز مطالبه افکار عمومی از دستگاههای متولی امنیت این است تا در اسرع وقت نسبت به برخورد قاطع با افرادی که با گردنکشی خود در دو شهر آستارا و اردبیل وحشت عمومی ایجاد کرده و اموال مردم را تخریب کرده اند اقدام کنند و گزارش آن را در اختیار مردم و رسانه ها قرار دهند.