رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، آخرین وضعیت تولید واکسن کووایران برکت را تشریح کرد و گفت: تاکنون حدود یک میلیون دوز از این واکسن تولید شده است‌ و به‌دلیل اینکه هنوز اجازه مصرف عام داده نشده، ما سرعت را کمی کم کردیم.

گیل خبر/ به نقل از ایسنا، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اظهار کرد: فاز سوم تقریبا به ۵۰ درصد کار خود رسیده و تولید هم در حال انجام است. همچنین در حال انبار کردن واکسن هستیم تا به محض اینکه وزارت بهداشت اجازه دهد، اینها را در اختیارشان قرار دهیم تا تزریق انجام بشود.

وی افزود : نتایج فاز یک و ۲ و ۳ بسیار خوب بوده است. فکر می‌کنیم در همین ماه جاری بشود واکسیناسیون عمومی با تولیدات ستاد اجرایی را انجام داد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درباره میزان واکسن تولیدشده تاکنون نیز گفت: تقریبا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دوز تولید شده است‌ و به‌دلیل اینکه هنوز اجازه مصرف عام داده نشده، ما سرعت را کمی کم کردیم. چرا که انبار و نگهداری آن موضوع خاصی است. ولی امکانات تولید به خوبی فراهم شده تا ظرف یک تا ۱.۵ ماه آینده بتوانیم ۴ تا ۵ میلیون دوز واکسن را تحویل دهیم.