طی نشستی باحضور مدیران عامل و مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و شرکت توزیع برق استان به بررسی راه های همکاری برای گذر از پیک بار تابستان سالجاری پرداخته شد.

گیل خبر/ در این جلسه دکتر محمداسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع برق گیلان گفت : بخش عمده ای از برنامه های مدیریت مصرف مربوط به همکاری صنایع در هر استان می باشد و در گیلان نیز در ادوار گذشته تفاهم نامه هایی با صنایع و سایر مشترکین مصارف سنگین استان منعقد و مشوق هایی نیز در این زمینه تعیین شده است .

وی تاکید کرد: طی تفاهم نامه های ذکر شده در سال 99 ، 5624 تفاهم نامه با مشترکین منعقد گردید که از این تعداد 2225 مشترک با توزیع برق گیلان همکاری کردند بیش از 5 میلیارد تومان پاداش همکاری مدیریت بار مصرف به این مشترکین در قالب تخفیف بهای برق مصرفی اختصاص یافت .

هنرمند افزود: عطف به عقد تفاهم نامه ها و همکاری های صورت پذیرفته در سال 99 مجموعا شاهد کاهش 105 مگاوات مصرف برق در استان بودیم و در سالجاری نیز تا کنون 9382 تفاهم نامه با مشترکین در تعرفه های مختلف منعقد شده است.

همچنین در این جلسه مهندس دلق پوش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از آمادگی این سازمان برای همکاری در مدیریت اضطراری بار تابستان خبر داد و برخی انتظارات سازمان مطبوعه خود برای تعامل هرچه بهتر در این طرح را ارائه کرد.

همچنین معاونین و مدیران حاضر در جلسه هریک به بحث و گفتگو در خصوص سابقه اجرا و انعقاد تفاهم نامه ها و همچنین برنامه های آینده برای همکاری مناسب و نتیجتاً گذر از تابستان با کمترین مشکل برای مردم و صنایع پرداختند.

گفتنی است طبق اعلام شرکت توانیر میانگین مصرف کل کشور 55 هزار مگاوات است که در تاریخ 2 خرداد مصرف کل کشور به عدد 54.500 مگاوات رسید و در صورت عدول از سقف مصرف در کل کشور ، نیروگاههای تولید برق با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد.