اینکه در افکار عمومی جا افتاده روحانیت کشور را به این روز انداخته، با استمرار وجود یک فرد روحانی در مسئولیت ریاست جمهوری می‌تواند این طرز تفکر را تقویت کند و نگرانی مربوط به نهاد روحانیت را افزایش دهد.

گیل خبر/ حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که از نظر افکار عمومی تمام مشکلات حتی آنچه مربوط به نان و آب و نیازهای اولیه زندگی مردم است به روحانیت نسبت داده می‌شوند.

کسانی که از وضعیت کشور به صورت جامع مطلع هستند می‌دانند که سروسامان دادن به این اوضاع نابسامان با شعارهائی که نامزدهای ریاست جمهوری – اعم از افراد روحانی و غیرروحانی – مطرح می‌کنند، امکان‌پذیر نیست. اینکه در افکار عمومی جا افتاده روحانیت کشور را به این روز انداخته، با استمرار وجود یک فرد روحانی در مسئولیت ریاست جمهوری می‌تواند این طرز تفکر را تقویت کند و نگرانی مربوط به نهاد روحانیت را افزایش دهد. بنابراین، بهتر است روحانیون به حضور در جایگاه تقنینی، قضائی و فرهنگی اکتفا کنند و مسئولیت اجرائی را که با معیشت مردم سروکار دارد به افرادی که در رشته‌های مرتبط تخصص دارند واگذار نمایند.

مطرح ساختن این پیشنهاد را برای کشور و برای نهاد روحانیت کاملاً خیرخواهانه می‌دانم و این به معنای مشکل داشتن با شخص خاصی نیست. شاید امروز اثبات صحت این نظریه کمی دشوار باشد، ولی گذشت زمان آن را کاملاً روشن خواهد ساخت.