روز گذشته همایش استانی جامعه اسلامی مهندسین گیلان در رشت برگزار شد.

گیل خبر/ سرویس استانی: جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن خیر مقدم به حاضرین از سراسر گیلان اظهار کرد: نتوانستیم مدیریت درستی را در بخشهای مختلف داشته باشیم. در جامعه ای زندگی میکنیم که یکی از ضعف های ما در حوزه ی سیاسی و اجتماعی, ضعف تشکیلاتی است.

دبیر جامعه اسلامی مهندسین گفت: بخاطر این ضعف تشکیلات، فرصت طلبان میانبر زده و سریعتر به مقصد می رسند و این باعث شده تا ما یکی از کشورهای الوده مدیریتی دنیا شویم.

معتقدم که این جمع که جمع جوان و متخصص است قطعا میتوانند باهم این بار کاستی استان گیلان را به دوش بگیرد و به پیش برود.

در آینده ما در همه ی شهرستان ها و مناطق شهری یک دفتر کانون مهندسین را معرفی میکنیم و این کانون دارای یک شورای هفت یا هشت نفره خواهد بود که اعضای آن حتما باید از مهندسین باشند.

نماینده مردم رشت بیان کرد: در هر شهری یک شورا و یک عضو فعال داریم و یک سری عضو نیمه فعال یا طرفدار. باید تلاش کنیم همه ی این مجموعه ها را در یک شهر به هم نزدیک کنیم. باید بتوانیم طرفداران خوبی را در یک شهر با عملکرد خودمان داشته باشیم. چون کسی طرفدار ما می شود, که عملکرد خوبی از ما ببیند؛ این یعنی تنگ نظری نداشته باشیم و وسعت دید داشته باشیم, به همه ی انسان ها کمک کنیم و تلاش کنیم که گرفتاری های آنها را حتی اگر نمی توانیم حل کنیم حداقل گوش کنیم.


کار ما این نیست که فردا که انتخابات شورا و ریاست جمهوری تمام شد کارهایمان تعطیل شود بلکه باید تازه شروع کنیم.

کوچکی نژاد با اشاره به دفتر جامعه اسلامی مهندسین گیلان گفت: کار سختی بود ولی در سه طبقه ساخته شده و هر طبقه 400-500 متر زیربنا دارد. تهیه ی این زمین فرایندی طولانی داشت و درنهایت ساخته شد. زمانی به من اشاره میکردند که این ملک مال شماست اما هم سند و هم پروانه ی ساختمانی گویای این است که این ملک شخصی من نیست.

وی همچنین بیان کرد: توافقاتی با آقای باهنر داشتیم که انشالله آن توافقات هم بزودی انجام میشود.

کوچکی نژاد ادامه داد: این مجمع یک مجمع تخصصی است. دوستانی که اینجا حضور دارند از متخصصان ساختمان و مکانیک و کشاورزی و بخش های مختلف هستند. نیاز این است که جمع متخصصین در استان جمع بشوند و بعضی از کاستی هایی که دوستان مطرح کردند مثل نداشتن شهر خوب و مدیریت منسجم را حل کنند. معتقدم که این تشکیلات میتواند در آینده نزدیک بستر خوبی را برای این جبران کاستی های گیلان فراهم کند .

به هر حال این استان مال ماست و اگر هرجایی خرابه ای هست همه ی ما, یا من نماینده یا یک فرد عادی, مسئول هستیم که ضعف هایی که در سیستم شهری و روستایی وجود دارد را برطرف کنیم.

ما ضعف مدیریت یا کمبود نیروی انسانی داریم ولی اهرم و حلقه ای که بتواند این مدیریت ها و توانمندی انسان ها را جمع کند و در جای خودش بهره بگیرد نداریم.

 شاید ما در استان توانمندی های زیادی داشته باشیم اما چون کسی در یک مجموعه ی خاص, امتحان خودش را پس نداده است, ما او نمیشناسیم. این تشکیلات باعث میشود تا ما نیروهای توانمند گیلان را بهتر بشناسیم و از آنها استفاده کنیم.