گیل خبر/ یادواره برادران شهید قربانعلی و اسماعیل رنجبر با سخنرانی محمود احمدی نژاد در آستانه اشرفیه برگزار شد.

عکس: علی سمرقندی