بدعت شهرداری رشت در تحقق مدیریت جهادی؛
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۳:۴۳ چاپ

تحقق زودهنگام پروژه ۸ دی توسط شهرداری رشت نشان داد که با وجود تمامی تنگناها و بحران های اقتصادی می توان با تمرکز بر مقاصد و اهداف مشترک و با رمز همدلی و هم افزایی زمینه پیشرفت و بهره برداری از پروژه های ناقص و ناتمام را فراهم نمود و با مشارکت همسوی مدیران و خودباوری مسئولان و ریشه کن نمودن تشتّت و افتراق بستر رضایت مردم و خدمت به خلق را محقق ساخت.

گیل خبر/ به نقل از سایت انطباق،  امروزه با توجه به آینده نگری و آینده پژوهی در اجرای پروژه های عمرانی ؛ لازم است با هم افزایی ، هم پوشانی ، تعامل منطقی و سازنده و مشارکت همه جانبه و مسوولانه ی تمامی دستگاه های اجرایی دولتی و محلی و با رسیدن به یک درک، فهم ، زبان و هدف مشترک ؛ اقدامات لازم عاجل برای حل مشکلات احتمالی اداری – اجرایی موجود بر سرراه تکمیل پروژه های عمرانی مورد نظر معمول تا با افتتاح بموقع آنان با هدف پیشگیری از تحمیل منابع مالی مازاد به بیت المال و حقوق عمومی و مدیریت و کاهش تبعات سوء مشروحه ؛ ضمن تحقق اهداف ترسیمی مجموعه مدیریتی و برنامه ریزان شهری مترتب براجرای پروژه ها ؛ موجبات افزایش روزافزون نشاط و اعتماد اجتماعی به عنوان مولفه های اساسی در ارتقای سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی از ارایه خدمات مدیریت شهری در سایه سیاست ها و برنامه های کاری برای شهروندان شریف فراهم آید.

طولانی شدن اجرای پروژه های عمرانی و تاخیر در بهره برداری از آنان حتی بهر دلیل منطقی معقول و مقبول و موجه، قطعا هزینه های احداث پروژه ها را به میزان قابل توجهی در زمینه های مالی ، اجتماعی ، اقتصادی و … بالا برده که این خود ضمن تحمیل فشار مضاعف بر مدیریت شهری و استانی جهت تامین و تزریق منابع مالی جدید مورد نیاز برای پرداخت و پوشش هزینه های اضافی ناشی از طولانی شدن و تاخیر در اجرای پروژه ، باعث تشدید و تعمیق نارضایتی های پنهان و آشکار عمومی نیز خواهد گردید .

در همین راستا شهرداری رشت با رویکردی جهادی و عام المنفعه با افتتاح و به ثمر رساندن پروژه بلوار ۸ دی در زودتر از موعد مقرر توانست گام موثری جهت رفع موانع شهری و جلب رضایت شهروندی برداشته و با توجه به قرارداد ۱۲ ماهه پروژه آن را در ۹ ماه به اتمام برساند.

به گفته شهردار منطقه یک رشت این پروژه در سالهای گذشته با نگاه روان‌سازی ترافیک و اجرای طرح تفصیلی آغاز شده و مدتی متوقف ماند، که با تاکیدات و پیگیری‌های مستمر شهردار رشت به بهره‌برداری رسید. نکته قابل تامل آنکه این پروژه با استفاده از ظرفیت درون سازمانی و تعامل بین دستگاهی به بهره‌برداری رسیده است.

تحقق زودهنگام پروژه ۸ دی توسط شهرداری رشت نشان داد که با وجود تمامی تنگناها و بحران های اقتصادی می توان با تمرکز بر مقاصد و اهداف مشترک و با رمز همدلی و هم افزایی زمینه پیشرفت و بهره برداری از پروژه های ناقص و ناتمام را فراهم نمود و با مشارکت همسوی مدیران و خودباوری مسئولان و ریشه کن نمودن تشتّت و افتراق بستر رضایت مردم و خدمت به خلق را محقق ساخت