گیل خبر/ مهیار فروتن راد*

*کارشناس ارشد زیرساخت های حمل و نقل

کاندیداهای شورای پنجم شهر رشت با شعار و وعده های پی در پی به کارزار انتخابات وارد شده بودند به گونه ای که اکثریت آنان سودای "تراموای شهری" را در سر طرفداران خود می پروراندند؛ اما با نزدیک شدن به خط پایان شورای پنجم هنوز خبری از تراموای شهری نیست.

منتخبین شهرِ رشت در ابتدای امر با دعواهای پی در پی در جهت به دست گیری قدرت آنچنان سردرگم گرو کشی های خود بودند، که شهرداران مختلفی را برگزیده اما کار به جایی نرسید.

قدرت طلبی ها کار را به جایی رساند که شهرمان چندین ماه بدون شهردار روزهایش را به شب رساند. عملکرد ضعیف شهرداران منتخبِ شورای پنجم در دل مردم این شهر آنچنان نقطه تاریکی از ناامیدی به وجود آورد که دیگر این مردمان حتی انگیزه ای برای دادخواهی شورا نشینان پیدا نکردند.

با نزدیک شدن به عرصه انتخابات اما این فکر برای رشتوندان به وجود می آید که " آیا شهر رشت دوباره بازیچه وعده های انتخاباتی کاندیداها خواهد شد؟ " .

شهرداری شهر رشت به لطف سکاندارانِ قبلی دارای بدهی چند صد میلیاردی بوده که باید کاندیداهای محترم چنین نکته ای را ضمیمه رویا پردازی های خود کرده و از وعده های دست نیافتنی برای جذب مخاطب پرهیز کنند تا به مانند امروز دچار وضعیت " چوپان دروغگو" اعضای شورای کنونی نشوند.

امید است شورا نشینان آینده این شهر افرادی دلسوز ، صلح جو ، قانع و همراه این شهر باشند.

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.