گیل خبر/ ریاست حوزه قضایی بخش رحیم آباد گفت: طی دستور قضایی صادره به پلیس فتا، مبنی بر رصد کامل فضای مجازی از حیث کشف جرائم انتخاباتی بویژه تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد برخی افراد صادر و باتوجه به جرم انگاری موارد مذکور در قوانین مربوط، با تمامی افراد از جمله مدیران کانال ها و سایت های متخلف ، بدون هیچ گونه اغماضی برخورد قضایی خواهد شد.

تبلیغات پیش از موعد از جرایم انتخاباتی است و نامزدها بیش از دیگران به قانون پایبند باشند زیرا این امر اولین گام برای موفقیت آنها است.

فضای مجازی یکی از بسترهای مهم برای تبلیغات انتخاباتی است و در این فضا پلیس فتا برابر دوره های گذشته پایش مستمر و رصد 24 ساعته را در دستور کار خود قرار داده است.