گیل خبر/ سرویس استانی: کار هیات های استانی برای بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر به پایان رسید و  تعدادی دیگر از کاندیداها تایید شدند و افراد شاخص جدیدی با عدم احراز صلاحیت مواجه گشتند. 

شنیده می شود در شهر رشت،  فاطمه شیرزاد، امید حبیبی، حسن عیوضی، حسن عبدالله زاده، علی رنجبر و محمد محمودیان از جمله افرادی بودند که صلاحیت آن ها مورد تایید قرار گرفته است. همچنین افرادی چون رضا خاکسار و کاظم نیکومنش نیز که در هیات های اجرایی و نظارت شهرستان صلاحیتشان مورد تایید قرار گرفته بود این بار با چالش  مواجه شده اند.

گفته می شود صلاحیت حدود 15 درصد اعضای شورای شهر در سراسر استان گیلان که پیش از این رد شده بود، مورد تایید قرار گرفت. البته در این میان همچنان 7 عضو شورای شهر رشت با مشکل صلاحیت مواجه هستند.  

گفتنی است کاندیداهای ردصلاحیت شده همچنان می توانند از طریق هیات های نظارت سراسر کشور شکایات خود را پیگیری کنند و نظر نهائی توسط آن ها اعلام خواهد شد.