محمود احمدی نژاد با همراهی تعداد زیادی از طرفدارانش به وزارت کشور رفت.

گیل خبر/ به گزارش همشهری آنلاین، دقایقی پیش احمدی نژاد به همراه حدود ۲۰۰ نفر از طرفدارانش برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور وارد شد. 

احمدی نژاد قبل از حرکت به سمت وزارت کشور برای طرفدارانش سخنرانی کرد و شایعه واکسن زدنش را به تمسخر گرفت. اکنون جمعیت همراه احمدی نژاد در حال شعار دادن به نفع شرکت او در انتخابات، در مقابل وزارت کشور هستند.