توسعه پایدار و رفاه جامع یک شهر فقط در سایه تخصص و تعهد همراه با همدلی پدید خواهد آمد.

گیل خبر/ دکتر جواد زبردست گشتی*

*مدیرعامل توسعه فناوری و ارتباطات گیلان

پنج دوره شوراهای اسلامی شهر را تجربه کرده و تصمیمات و رفتار این پنج دوره را شاهد بوده ایم. گاهی تصمیمات خوب و گاهی هم بد، اما آنچه خروجی شوراها بوده است عدم دست یابی به یک درآمد پایدار در شهرداری و همچنین عدم ایجاد رفاه اجتماعی شهروند بوده است.

انتخابات خرداد ماه را پیش رو داریم و عده ای خویشتن را برای تصدی کرسی شورا معرفی می نمایند. آمده اند و مدعی شکوفایی شهر هستند. آنچه فعلا مشاهده می شود فضای تایید و در لیست نهایی قرار گرفتن جهت انتخاب ما است.

فارغ از هر چیز دیگری اکنون تصمیم گیری ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. بر مبنای انتخاب ما شایستگان تصاحب کرسی شورا مشخص می شوند. رای من و شما سرنوشت ما را در چهار سال آینده رقم خواهد زد.

دادن رای، نیازمند داشتن شناخت کامل از توانایی نامزدها می باشد. این شناخت، فقط باید محصول آگاهی و دانایی ما باشد و لاغیر. زیرا پنج دوره گذشته اثبات کرد عدم آگاهی و دانایی چه ضربات جبران ناپذیری بر پیکره شهر وارد کرد و چه فرصت های طلایی را نابود کرد.

حتما این کلام ارزشمند دختر دانشجو در حضور رهبر معظم انقلاب یادمان هست: "جنگ را با جوانان ۲۰ ساله بردیم لیک اقتصاد را با پیران ۶۰ ساله باختیم و …"

بله اکنون زمان فرصت دادن به جوانان شایسته شهر ماست. یعنی مدیریت شهری را سپردن به افراد متخصص، متعهد, توام با اعتقاد و التزام به اصول انقلاب و مفاهیم کلام رهبری؛ جوانان برومندی که با قدرت خلاقیت و تخصص, راه برون رفت از این وضعیت را خوب می شناسند. پس میزان آگاهی و دانایی ما، در انتخاب ما تاثیرگذار است.

تحقیق کنیم شایسته ترین افراد چه کسانی هستند و مراقب باشیم در انتخاب خویش پرهیز کنیم از ثروت و طایفه، یادمان نرود فروش رای خود یعنی فروختن سرنوشت آینده خود و شهروندان. کسی که رای می فروشد دیگر حق اعتراض به نابسامانی شهر نخواهد داشت. بلکه خود شریک در مصیبت های آینده شهر خواهد بود.

با امید انتخاباتی پرشور، همراه با انتخابی آگاهانه.

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.