گمانه زنی برای بسته شدن لیست با کاندیداهای مدعی؛
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ چاپ

گیل خبر/ سرویس شهری: هر چقدر اصلاح طلبان گیلان در دوره پنجم شورا دستشان برای بستن لیست مورد نظرشان در انتخابات شورای شهر رشت باز بود، در این دوره با کمبود کاندیداهای همسو با خود مواجه هستند. از سویی در این دوره افراد شاخص این جریان ثبت نام نکرده اند و از سوی دیگر با مشکل عدم احراز صلاحیت توسط هیات های اجرایی و نظارت روبرو شدند. از آن جا که اصلاح طلبان مایلند برای از دست ندادن مدیریت شهری در رشت لیستی را به مردم معرفی کنند، شاید در این دوره شاهد حضور افرادی باشیم که در گذشته به جناح مقابل منتسب بودند. در این میان به نظر می رسد استفاده از افرادی که شانس پیروزی در انتخابات دارند نیز مورد توجه آن ها قرار دارد.

در این راستا شنیده می شود اصلاح طلبان استان با توجه به اتفاقات چهارسال اخیر شورا نسبت به حضور تعدادی از اعضای شورا در لیست خود توجه نشان خواهند داد. اگر بهراد ذاکری و فرهام زاهد دو کاندیدای اصلاح طلب باقیمانده شورای شهر هم نتوانند صلاحیت خود را به دست آورند، شاید حتی کار به حمایت از امیرحسین علوی، محمدحسن عاقل منش و فاطمه شیرزاد برسد. این سه نفر در سال های سوم و چهارم شورا به ریاست حاجی پور و رمضانپور رای دادند! همچنین دو نفر از آنها نیز جمشید رسایی را به عنوان گزینه شهرداری رشت انتخاب کردند. از آن جا که جمشید رسایی در حال حاضر به عنوان رئیس جبهه اصلاحات گیلان انتخاب شده چندان بعید نیست که شانس این سه عضو شورا در لیست نهایی اصلاح طلبان افزایش یابد.

از سویی دیگر هرسه گزینه فوق در صورت تایید صلاحیت شانس خوبی برای پیروزی در انتخابات دارند. امیرحسین علوی که به دلیل شبکه سازی و تیم قوی انتخاباتی در صورتی که به صورت مستقل هم حضور پیدا کند، همچنان از شانس های قوی انتخابات است و از آن جا که در تقابل جدی با یکی از نمایندگان رشت قرار دارد می تواند گزینه نسبتا مناسبی برای وضعیت فعلی اصلاح طلبان باشد. محمدحسن عاقل منش به جزء دوره اول در همه ادوار انتخابات شورا پیروز شده و از آن جا که در مجموع فرد میانه رویی محسوب می گردد، شاید اصلاح طلبان روی او حسابی باز کنند. فاطمه شیرزاد هم سابقه دو دوره شورا را کارنامه خود دارد و هرچند در ادعا متمایل به اصولگرایان بوده است، ولی در چهارسال اخیر گهگاه مواضع خود را به سمت اصلاح طلبان و گزینه های شهرداری آنها نشان داده است.

از سوی دیگر باتوجه به اتفاقات اخیر و عدم احراز صلاحیت اعضای شورا در برهه زمانی فعلی به نظر می رسد امکان حضور آن ها در لیست اصولگرایان منتفی گردد هرچند در حال حاضر نه اصلاح طلبان و نه این سه عضو شورا مواضع خود را در این زمینه مشخص نکرده اند و این اقدام بیشتر یک تز غیررسمی است. گرچه اصلاح طلبان گیلان به اصلاح طلبان فعلی شورا هم اعتماد چندانی ندارند اما با این حال تجربه کار شورایی نشان داده که در چنین مواقعی می توانند گهگاه از امتیازات حضور اعضای غیر اصلاح طلب نیز بهره مند گردند.

گفتنی است گیل خبر آمادگی دارد که مواضع رسمی اعضای شورا و اعضای جبهه اصلاحات گیلان در این خصوص را منتشر کند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code