علی شفیعی عصر دیروز با اکثریت آرا به ‌عنوان سرپرست شهرداری لنگرود انتخاب شد.

گیل خبر/ به گزارش صدا وسیما؛ فرماندار شهرستان لنگرود گفت : در جلسه فوق‌العاده عصر دیروز اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود ، علی شفیعی با اکثریت آرا به‌عنوان سرپرست شهرداری لنگرود انتخاب شد.

رحیم حیدری گلرودبای در خصوص جلسه فوق العاده و انتخاب سرپرست توسط اعضای شورای شهر افزود: شهردار لنگرود دیروز توسط دستگاه‌های امنیتی فراخوانده شد و برای بر زمین نماندن کارهای مدیریت شهری ، اعضای شورا موظف به انتخاب سرپرست شدند.

وی در خصوص دلیل دستگیری شهردار قبلی گفت: در حال حاضر اتهام وی نامشخص است.

حیدری با بیان اینکه چون زمان بازگشت و اعاده شدن خدمت شهردار مجهول است گفت: با توجه به اهمیت خدمات رسانی به شهروندان، اعضای شورا با تشکیل جلسه سرپرست شهرداری را انتخاب کردند.