مدیر مشارکت‌های مردمی و طرحهای زود بازده آب منطقه‌ای گیلان از بازسازی سردهنه خان در شهرستان فومن خبر داد .

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ؛ ابراهیم اصلاحی مدیر مشارکت‌ های مردمی و طرح های زودبازده شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با اعلام این خبر گفت : به علت تخریب بخشی از بند انحرافی و دیواره سردهنه نهرخان، کشاورزان عزیز منطقه با مشکل تامین و انتقال آب مورد نیاز مزارع منتهی به سردهنه مواجه بودند.

وی افزود:  سردهنه نهرخان فومن، آب کشاورزی یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری پائین دست منطقه شامل‌ محله های مودگان، دار باغ، مهدی محله، نصرالله خان محله، شکالگوراب بالا، کردمحله، امامزاده تقی، گشت گوراب، روستای پیریوسف، روستای کوچک و فرعی اژدها جوب را تأمین  می نماید.

 وی در پایان گفت :  این پروژه با اهم عملیاتی چون تخریب دیواره واژگون شده ، احداث دیواره گابیونی برای سر دهنه، بازسازی بند انحرافی و احداث حوضچه آرامش در پایین دست بند  اجرا گردید.

شایان ذکر است آبگذاری نهر خان جهت آبرسانی به شالیزارهای منطقه در موعد کشاورزی انجام شده است.